Investor opravy domu pro Havlovu knihovnu nesouhlasí s výtkami MK

Zdroj
Markéta Horešovská
Vložil
ČTK
26.08.2012 19:50
Praha

Praha - Architekt, který se podílí na připravované přestavbě hradčanského domu na sídlo Knihovny Václava Havla, nesouhlasí s výsledky inspekce ministerstva kultury (MK). Ta konstatovala, že se v domě začalo pracovat již rok před vydáním povolení památkářů. Architekt Marek Tichý ale ČTK řekl, že se tehdy v památkově chráněném domě prováděly průzkumné práce, na něž povolení není třeba; současné práce povolení mají.

    Podle MK byly průzkumné práce příliš rozsáhlé, jejich rozměr byl podle úředníků již pracemi na obnově památky. Obě tvrzení stojí proti sobě, nicméně zmíněné práce se odehrály před rokem a případné sankce, které zákon ukládá, kvůli promlčení uložit nelze.
    Památková inspekce MK se do domu na Loretánském náměstí vypravila letos počátkem června na základě podnětu od Klubu za starou Prahu. Ten se domnívá, že současné práce prováděné v domě jdou výrazně nad rámec záchrany a jedná se spíš o přípravu na stavbu. Inspekce dnešní práce nerozporovala, konstatovala, že "na kulturní památce proběhly práce, především průzkumné, bez schválení závazným stanoviskem orgánu památkové péče".
    Na průzkumné práce ale legislativa se závaznými stanovisky nepamatuje. Spor je o rozsah průzkumu, který byl podle investora nezbytný a nebyl součástí prací, na něž se vztahuje nutnost povolení. Podle inspekce MK byl jednak naddimenzovaný a jednak byl již součástí obnovy památky, což ve svém zdůvodnění dokládá mnoha argumenty.
    "Průzkumné práce se prováděly výhradně za účelem získání informací o stavebnětechnickém stavu a stavební historii objektu. Vypracování průzkumů obdobného rozsahu bylo, ve shodě s obvyklou praxí, podmínkou orgánů památkové péče pro vypracování jakéhokoliv záměru obnovy nebo rekonstrukce objektu," řekl ČTK Tichý.
    Dodal, že práce byly před zahájením oznámeny stavebnímu odboru Prahy 1 i orgánům památkové péče, které jejich rozsah a provádění také sledovaly. MK namítá, že památkáři byli s provedením pouze některých průzkumů seznámeni až dodatečně a odkazují na zápisy ve stavebním deníku. "To ale nenahrazuje vydání závazného stanoviska orgánu památkové péče," sdělilo MK.
    Inspekce se třeba zabývala zásahem proti dřevomorce, která podle ní měla "lokální výskyt" a byla zlikvidována loni v červnu, tedy "o rok dříve, než přijal své rozhodnutí o nařízení zabezpečovacích prací příslušný stavební úřad". Architekt míní, že neprodlená likvidace dřevomorky je důkazem řádné péče o památku; podle inspekce zásah vedl k "destrukci zdiva a podlah kulturní památky a obecně řečeno je takový zásah považován za poškození kulturní památky". Také podle MK není jisté, zda zásah proběhl v souladu s památkovými postupy a zda jeho způsob provedení a rozsah nebyl větší, než bylo nutné a odůvodněné.
    Dům na Loretánském náměstí koupil podnikatel Zdeněk Bakala, jehož nadace sponzoruje činnost Havlovy knihovny. Vedle veřejně přístupných prostor by v domě měly být i ubytovací kapacity a soukromý byt. Projekt, který si vyžaduje velké zásahy do domu, od počátku kritizuje Národní památkový ústav. Odborníkům se nelíbil například rozsah podsklepení nádvoří, které se jim zdálo naddimenzované, a obávali se ohrožení statiky domu i jeho okolí.
    Stavební úřad Prahy 1 v lednu vydal nepravomocné územní rozhodnutí, které ale v zákonné lhůtě napadli účastníci řízení. Zablokovali tak celé stavební řízení, a kdy se vydá stavební povolení, není dnes zřejmé. Do té doby ale nesmí majitel zahájit stavbu. Stavební úřad ale s povolením magistrátních památkářů na jaře kvůli údajně havarijnímu stavu domu nařídil záchranné práce.
0 komentářů
přidat komentář

Související články