Iniciativa za záchranu mostecké knihovny - vyjádření primátora města

Zdroj
Zachraňme mosteckou knihovnu
Vložil
Tisková zpráva
23.02.2021 14:50
Most

Primátor města Mgr. Jan Paparega jménem rady města Mostu sdělil svým dopisem výsledek projednání petice za záchranu mostecké knihovny, kterou přes dva tisíce lidí vyjádřilo nesouhlas se zánikem knihovny v současné budově. Primátorův dopis naleznete v PDF dokumentu, připojenému k tomuto příspěvku. V tiskové zprávě zveřejňujeme stanovisko k dopisu pana primátora od členů petičního výboru a členů iniciativy za záchranu mostecké knihovny.
„Petici vnímáme jako zásadně odlišný názor části veřejnosti k záměru přemístění městské knihovny." uvedl svůj dopis primátor. Jaká část veřejnosti má shodný názor s radou města ale primátor neuvedl. Hlouběji se peticí a jejím významem v dopise rada nezabývala. Dle našeho názoru rada svými slovy vlastně odmítla význam počtu podepsaných petentů, který nemá v Mostě obdoby.
Ve své reakci na petici, se primátor zabýval pouze obhajobou knihovnických služeb v budově Repre. Upozorňuje zejména na dobrou praxi se sloučenými provozy ze zahraničí a ubezpečuje, že menší plochy nejsou na závadu novodobým knihovnickým trendům. Nejistý osud současné knihovny městská rada zcela opomíjí až na fakt, že rekonstrukce není z technických důvodů možná, protože po dobu rekonstrukce by údajně nebylo kam přestěhovat provoz knihovny. Při své obhajobě přestavby Repre zcela opomíjí velmi vysoké náklady vyvolané přestavbou části prostor kulturního domu na knihovnu. Dovolujeme si upozornit, že variantní posouzení investičních a provozních nákladů na opravu Repre s knihovnou a bez knihovny neexistuje. Domníváme se, že rada nezvážila všechny předložené argumenty. A proto je na místě pochybovat o tom, zda Rada města rozhoduje racionálně. Svou neústupností se rada města nejspíše snaží obhájit útratu za drahou projektovou přípravu, jejíž námět nikdy nebyl s veřejností projednán v rámci veřejného projednání. Fakt, že záchranu budovy Repre podmiňuje přestěhováním knihovny ze současné hodnotné budovy, je přinejmenším nekoncepční. O osudu současné budovy knihovny po odstěhování knih však rada ve svém stanovisku pomlčela.
Petice s takto vysokým počtem vyjádřených, ani dvě uspořádané demonstrace, očividně nehraje v rozhodování rady žádnou roli. Vedení města chce nejspíše participovat s veřejností pouze ve formě, která mu vyhovuje – dotazníky a soutěže. Ale na konkrétní a silný podnět veřejnosti v důležitých otázkách adekvátně reagovat odmítlo.
O rekonstrukci Repre má rozhodnout dotační příležitost a výhodná nabídka potenciálního dodavatele stavby. Vůle vyjádřená lidmi není pro radu města zřejmě ničím, co by měla zohlednit. Vyvolává to zvláštní situaci, neboť rada je podporována i stranami, které přislíbily podporu pro zachování knihovny v současné budově. Pevně věříme, že tyto strany si budou za svým stanoviskem stát a přestěhování knihovny nedovolí.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články