Ekologové kritizují způsob a vznik vyhlídky na Králickém Sněžníku

Vložil
ČTK
14.09.2020 21:25
Králíky

Králíky (Orlickoústecko) – Několik ekologic- kých organizací upozornilo na nevhodný postup při výstavbě rozhledny na Králickém Sněžníku. Na polské straně vrcholu u hranice České republiky se pohybuje bagr a nakladač a provádějí se výkopové práce pro základy objektu. Podle ekologů to nevratně poškodí evropsky mimořádnou přírodní partii, kvůli rozhledně také výrazně přibude turistů na vrcholu hory, což bude mít negativní dopady na unikátní ekosystém alpínského bezlesí. Zvažují proto podání stížnosti k Evropské komisi, uvedly ve společné tiskové zprávě Hnutí Duha, Česká společnost ornitologická a Společnost přátel Jeseníků.


Podle nich zřejmě nebyla dodržena pravidla pro umisťování takových staveb do chráněné oblasti přírody. Odpovědnost za to přičítají ministerstvu pro místní rozvoj, které nezajistilo dostatečnou ochranu území, a ministerstvu životního prostředí, jež netrvalo na mezistátním procesu posuzování záměru.

"Ze tří stanovených podmínek polská strana jednu neakceptovala a dvě zbývající jsou spíše kosmetického charakteru. K záměru výstavby rozhledny byla v roce 2013 v Polsku zpracována analýza možných vlivů na předměty ochrany Natura 2000, ta ovšem zcela nedůvěryhodně vyhodnotila a podcenila předpokládaný vývoj návštěvnosti a související dopady tak, aby závěr analýzy výstavbu umožnil," uvedly ekologické organizace. Správa CHKO Jeseníky, pod niž oblast Králického Sněžníku spadá, vydala v lednu 2014 stanovisko, ve kterém si vymínila, že přeprava stavebního materiálu bude zajišťována vrtulníkem bez nutnosti přistávání.

Ministerstvo životního prostředí ve vyjádření pro ČTK uvedlo, že v září 2013 ho polská strana informovala o ukončení procesu EIA v mezistátním kontextu. Důvodem byla změna záměru ze strany oznamovatele, kdy upravený záměr představoval již pouze výstavbu jednoduché rozhledny, ochranného zábradlí podél hranic pozemku, na kterém bude umístěna rozhledna, a ohrazení turistické stezky, a to bez vybudování další budovy, bez doprovodné infrastruktury, telekomunikačního kanálu a bez sociálního zařízení a servisního zázemí. "Ministerstvo proto muselo akceptovat ukončení mezistátního procesu EIA, přesto však požadovalo, aby polská strana zohlednila v rámci realizace záměru tři podmínky stanovené Správou CHKO Jeseníky," uvedla Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení.

Ministerstvo bylo rovněž informováno, že se na rozhlednu vztahovalo polské zvláštní řízení kvůli posouzení vlivů na území Natura 2000. Na základě podnětů veřejnosti se obrátilo letos v červnu na polskou stranu s dotazem, zda došlo k nějaké změně záměru oproti poslední verzi. Podle informací polské strany se nic takového nestalo, záměr nevyžaduje proces EIA ani podle české a polské legislativy, proto je platné i polské stavební povolení včetně podmínek stanovených českou stranou. Kdyby se tak stalo, ministerstvo by požadovalo po polské straně provedení nového mezistátního procesu EIA. "V případě zjištění porušení platných evropských právních předpisů požádá ministerstvo o pomoc rovněž Evropskou komisi," uvedla Pospíšilová.

Původní vyhlídková věž na Králickém Sněžníku byla zbourána v roce 1973. Nyní se staví nová, více než 30 metrů vysoká. Konstrukce má být tvořena ve spodní části betonem s kamenným obložením, vršek věže bude z velké části prosklený. Ekologické organizace tvrdí, že přestože jde o evropsky mimořádné území, neuskutečnila se žádná veřejná diskuse k tématu a vše se odehrálo za zavřenými dveřmi a od stolu.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
pokračující devastace
lasifa
18.09.20 10:28
zobrazit všechny komentáře