Cisterciákům z Vyššího Brodu náleží pozemky dle církevních restitucí, rozhodl ÚS

Vložil
ČTK
12.01.2022 18:15

Brno/Vyšší Brod - Cisterciácké opatství Vyšší Brod má nárok na pozemky na katastru obcí Vyšší Brod a Frymburk na Českokrumlovsku o rozloze zhruba 2000 hektarů. Získalo je zpět v církevních restitucích už v letech 2016 až 2018, ale Lesy ČR podaly soubor žalob. Ty sice zamítl Krajský soud v Českých Budějovicích, Vrchní soud v Praze však dospěl k opačnému názoru a rozhodl, že pozemky se nevydávají. Dnes Ústavní soud vyhověl stížnosti cisterciáků a konstatoval, že jejich nárok na pozemky je oprávněný. Rozhodnutí vrchního soudu zrušil.


"Nejde ani tak o pozemky, což je hmotná věc. Spíš jde o potvrzení práva a potvrzení toho, že jsme právní stát. Znamená to, že pravda skutečně hraje roli a soud nám potvrdil, že jsme byli loajální státu," řekl ČTK převor Cisterciácké opatství Vyšší Brod Justin Jan Berka.

Majetek byl sice cisterciákům konfiskován na základě Benešových dekretů, avšak až po roce 1948 a podle soudce zpravodaje Davida Uhlíře posloužily tyto dekrety pouze jako záminka k pokračování majetkové křivdy. Podle Uhlíře je zřejmé, že vyšebrodští cisterciáci byli řádnými občany prvorepublikového Československa a nekolaborovali s nacisty, naopak. Členové řádu byli vystěhováni či internováni a už nacisti jim majetek zabavili. V letech 1945 až 1948 byly dva pokusy o konfiskaci ze strany československého státu, ale ani jeden nebyl úspěšný. Po roce 1948 byly vydané další dva konfiskační správní akty podle Benešových dekretů a podle cisterciáků i tato rozhodnutí vykazují značné formální vady. "Klášter byl objektem náboženské perzekuce," doplnil Uhlíř. Budovu konventu, opatství a klášterní kostel už přitom cisterciáci získali zpět podle zákona v roce 1990.

Uhlíř také uvedl, že obecné soudy podle ustálené judikatury nemohou postupovat formalisticky, musí posuzovat případy citlivě a individuálně. "Právní stát nesmí vytvářet další křivdy," uvedl Uhlíř.

Opatství nyní bude muset podle Berky zajistit firmu, která se o nabytý majetek bude starat. "Chceme plochu zalesnit, protože je hodně vytěžená po státních lesích a vlivem kůrovce. Ale o to se postaráme, na to jsme zvyklí," uvedl převor.

Cisterciácké opatství ve Vyšším Brodu založil v roce 1259 Vok z Rožmberka. Vyšebrodský klášter je jediný fungující mužský cisterciácký klášter v ČR.
0 komentářů
přidat komentář

Související články