Budoucnost okolí Masarykova Nádraží - veřejná rozprava

Florenc bude žít! Kultivace Města je nutnost!

Zdroj
Mojmír Pukl, Akce za lidskou pospolitost
Vložil
Tisková zpráva
28.05.2019 10:00
Praha

V lednu 2019 se uskutečnila druhá veřejná rozprava o budoucnosti okolí Masarykova nádraží. Zamyšlení nad kulturou veřejného prostoru a problematikou této části Nového Města.
Setkání iniciovala a organizovala Akce za Lidskou Pospolitost (AzLP), hostitelem bylo multikulturní centrum Studio Alta, ke zdaru přispěli Piráti a NfA. Akce navazovala na setkání loni září ve Fuchsově kavárně na Štvanici a další 3.rozprava je připravena na květen.
V Altě se sešla laická i odborná veřejnost. Příspěvky přednesli mgr. Mojmír Pukl, prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., vedoucí Ústavu prostorového plánování na Fakultě architektury ČVUT, svoji poznámku přednesl Ing. arch. Tomáš Vích/Piráti/ předseda Komise pro územní rozvoj Prahy 1, následovala bohatá a konstruktivní beseda. Pozváni byli mj děkan FA prof Ing. Arch. Ladislav Lábus, doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora, mgr. Ondřej Boháč, zástupci iPR a společnosti Penta, kteří se omluvili.
Program byl zahájen dobovým filmovým dokumentem "Náměstí Budovatelů" B.Vošahlíka z r. 1947, ve kterém byl nastíněn vývoj města, vznik Masarykova nádraží a tehdejší problematika ovzduší a dopravy. Hledání nového řešení snímek ilustroval několika projekty z celé řady návrhů, plánů a soutěží vznikajících od konce 19.stol, a které spolu se zrušením nádraží oblast podstatně urbanisticky reorganizovaly. V dokumentu sochař a architekt Zdeněk Pešánek představuje velkorysý koncept nového náměstí s velkým objemem moderní zástavby a zeleně sahající od současného Náměstí Republiky až k úpatí Vítkova.
Navazující výklad, podaný mgr. Puklem, ukázal na srovnáních vývoj obrazu města, jako proměnu kultury prostředí, růst, kultivaci a dokumentoval jaké neblahé následky měla pro tuto část Nového města stavební uzávěra, destruktivní vpád severojižní magistrály a znehodnocování centra města dnes, soudobou pokleslou, nekoncepční a výhradně komerční zástavbou (ul. V Celnici, Palladium, Florentinum, Internacional Business Centrum, Hotel Hilton + chystaný"Central Business District" !). Mluvčí zdůraznil hlavní atributy úspěšného rozvoje potenciálu centra města - soudobost, funkčnost, aktivitu, tvořivost, povznesení kultury a důraz na nejvyšší kvalitu.
Profesor Maier ukázal význam dominant, kulturních stánků v městské struktuře a promítání společenských motivací, ideí a tužeb do objektů v klíčových bodech města. Upozornil, že Florenc je posledním místem v historickém centru, kde máme příležitost ke společenskému počinu umístěním významné kulturní instituce, která by se mohla stát iniciačním momentem pro ozdravění města i symbolem přerodu společnosti.
Ing. arch.Tomáš Vích citoval teorii postmoderního urbanismu, který varuje před přetěžováním a bytněním centra, a stejně tak před růstem obytných aglomerací v satelitech. Optimální je polycentrické město malých vzdáleností. Vích upozornil na hrozivý stav ovzduší v místě a nezbytné řešení dostatečnou zelení.
V následující debatě se přítomní vyjadřovali kriticky k záměru společnosti Penta postavit zde monofunkční komerční objekty, cíleně k odprodeji. To, co Penta svou propagační kampaní projektu Central Business District "Masaryčka spojuje" prezentuje jako přínos (trať na Letiště a překrytí nástupišť)"spojování" má provádět SžDC (stát). Tato kooperace je výhodná pouze pro Subjekty Transakce na úkor města i státu, obyvatel, budoucnosti.
Padla otázka, zda je Problém na straně politiků, nebo architektů?
Z debaty vyplynulo, že nyní jsme v situaci, kdy je nezbytné navázat na standardní postupy používané v rozvinutých evropských společnostech: konstituovat kvalifikovaný a vymahatelný konsensus, zavést participaci veřejnosti vč odborné formou otevřené diskuse a uplatňovat potřeby města v jednání s investory,
Lze říci, že i v tomto stanovisku nastala shoda, neboť přítomní je odměnili potleskem!
Příští veřejná rozprava k tomuto úkolu se má uskutečnit 28. května 2019 v multi-kulturním centru Studio Alta. Zváni jsou představitelé obce odborné, členové politické reprezentaci a zejména veškerá a kulturní veřejnost (změna programu vyhrazena).

Související články