Areál pro návštěvu papeže v Brně navrhuje Marek Jan Štěpán

Zdroj
Ing. Martina Jandlová, tisková mluvčí brněnského biskupství
Vložil
Tisková zpráva
07.07.2009 12:45
Marek Jan Štěpán

O koncepci a architektuře areálu pro liturgickou návštěvu
Svatého otce Benedikta XVI. na mezinárodním letišti Brno-Tuřany
v neděli 27. září 2009 v 10.00 hodin

Ing. arch. Marek Jan Štěpán

Na pozemky před brněnským letištěm Brno-Tuřany je rozprostřen obrovský koberec (viz obr.). Stejně jako v místnosti  i zde zabydluje kus prostoru, jen v jiném měřítku - v měřítku zdejší krajiny. Tento exaktně vytýčený obdélník o stranách necelé poloviny kilometru je protkán sítí úhlopříčných cest, které tvoří jeho dekor. Z pohledu z letadla tak vypadá areál pro mši se Svatým otcem Benediktem XVI. jako veliký koberec s úhlopříčným vzorem.

Toto uspořádání má několik důvodů, např. polohu stávající cesty, která byla začleněna do tkaniva cest. Dalším je orientace ke světovým stranám -  účastníci budou otočeni směrem k východu apod. Celý areál je skoro  přesně orientován ke světovým stranám.

Zvláštní a symbolickou roli v nástupu do areálu hraje stará boží muka (viz obr.) v záhybu cesty v severozápadním rohu areálu. Ukazuje na drobný podíl každého jedince na cestě víry v čase. Člověk, který ji kdysi stavěl, jistě netušil jaká událost se zde v budoucnosti odehraje.
Tato stará stavbička je začátkem hlavní, symbolické osy areálem. Na druhém konci osy je umístěna několikametrová kotva (viz obr.) - symbol naděje a zároveň symbol papežské návštěvy v Brně. Tato osa boží muka - kotva vyjadřuje  spojení mezi generacemi. 
.
Přístupové cesty do areálu jsou od severu a západu po místní zpevněné komunikaci. Účastníci se budou na místo konání mše dopravovat od západu kyvadlovou autobusovou dopravou, od severu pěšky.  Při těchto komunikacích jsou umístěna velká informační centra.
Celý areál je navržen pro 150 000 účastníků. Sytém úhlopříčných cest vytváří jednotlivé kosočtverečné sektory, každý pro cca 6000 účastníků a s vlastním infostánkem. Na východní straně areálu je jeho těžiště - pódium pro Svatého otce, kde bude sloužit papež Benedikt XVI. mši. Před pódiem je v půlkruhovém segmentu uspořádán VIP sektor.

Pódium pro Svatého otce je čistě bílé, zastřešené baldachýnem. Baldachýn (viz obr.), jako tisíce let starý archetyp zastřešení,  je vybrán záměrně pro svůj konzervativní a jasný tvar. Byl používán po celé Evropě i za jejími hranicemi.

Baldachýn u letiště je však velmi jednoduché formy a moderního ztvárnění. Konstrukce baldachýnu je technicky velmi unikátní membránovou konstrukcí.
Pódium je orientováno na západ a  je rozděleno do tří výškových úrovní a zpřístupněno čtyřmi schodišti. Má rozměr 26 x 22 m a výšku 12 m. Na pódiu bude Svatý otec, jeho koncelebranti a  desítky biskupů. Je zde umístěn liturgický mobiliář krémové barvy.

V přední části bude umístěna socha P. Marie Tuřanské (viz obr.), nejstarší socha tohoto typu v Brně a zároveň "místní" - areál je na katastru Tuřan. Kolem pódia je vytýčen kruh, který naznačuje výjimečnosti postavení tohoto místa v areálu. Vedle pódia je umístěn veliký dřevěný kříž.

Kromě pódia pro Svatého otce je na východní hraně areálu umístěno hudební pódium, kde bude velký sbor, orchestr a schola. Zároveň zde bude probíhat program před mší. Zázemí areálu je umístěno ve velkých bílých stanech. Celý areál je doplněn na severní straně  stanovým městečkem a na západní rezervní plochou a samozřejmě nezbytným hygienickým zázemím.
0 komentářů
přidat komentář

Související články