Architektura s rudou hvězdou - bez stigmat a předsudků

Vložil
Tisková zpráva
06.05.2013 22:25
(Československá architektonická tvorba v letech 1948-1989)
5. ročník odborné konference

Éra socialismu, tedy léta 1948-1989, v naší zemi zanechala také dědictví architektonické. Jde o stylově velmi různorodý soubor staveb, na nichž mnohdy ulpívá negativní stigma doby a jež jsou neprávem hodnoceny právě jen z politického hlediska. Často přitom jde o stavby, které jsou bezesporu hodnotou samy o sobě a k tomu také cenným historickým svědectvím.

Léta 1948-1989 nám zanechala vynikající i špatné stavbySchéma či konstrukt, že v architektuře stejně jako ve výtvarném umění existují epochy progresivní a naopak úpadkové, už dějiny umění naštěstí dávno opustily. Dnes už nikdo netvrdí, že gotika je horší než renesance, anebo že naše meziválečná architektura je lepší než ta z let 1948 –1989. Stavby ze všech období představují kulturní dědictví, doklady o životě a smýšlení společnosti, a nejen proto si zaslouží ochranu – říká Jakub Potůček, kurátor NG. 

Jak se k tomuto dědictví chovat?
Má cenu tyto objekty rekonstruovat nebo některé zbouráme? Jak se k „socialistické“ architektuře staví památková péče? A proč je laickou veřejností většinou vnímána negativně? Především o těchto problémech bude letošní 5. ročník konference Křižovatky architektury, letos pod názvem „Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků“. Konferenci připravila programová rada pod vedením generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové ve spolupráci s MK ČR. Koná se 13. června v budově někdejšího Federálního shromáždění v Praze (Nová budova Národního muzea). Součástí programu jsou i case studies a chybět nebude ani diskuze. V rámci doprovodného programu je připravena komentovaná prohlídka veřejných i neveřejných prostor Nové budovy Národního muzea. Konference je určena především zástupcům státní správy a samosprávy, dále památkářům, architektům, urbanistům, projektantům, akademické obci, studentům, developerům a stavebníkům. Více informací na www.krizovatkyarchitektury.cz

Blok: ARCHITEKTONICKÉ DĚDICTVÍ ÉRY SOCIALISMU
„Česká architektura 1948 - 1989 a evropský kontext“ (Mgr. Jakub Potůček, Národní galerie v Praze)
„Hodnoty architektury 2. pol. 20. století“ (prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.)
„Kde se bere „ošklivost“ architektury z období socialismu?“ (Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D., Fakulta sociálních studií MU v Brně)
„Ochrana a obnova památek architektury pozdního modernismu“ (Mgr. Martin Strakoš, ÚOP NPÚ v Ostravě, Ing. arch. Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu)
„Památková ochrana staveb 2. pol. 20. století“ (Ing. Jana Dvořáková, Odbor památkové péče MK ČR, PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně MK ČR)
„Památky 2. pol. 20. století na Slovensku a postoj k nim“ (prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc., FA ČVUT v Praze, ÚSTARCH SAV Bratislava)

Blok: OCHRANA, REKONSTRUKCE, KONVERZE – PŘÍPADOVÉ STUDIE
„Prezentace Beton Brož“ (Ing. David Hajíček, produktový poradce Beton Brož s.r.o.)
„Zkušenost samosprávy s péčí o architekturu 2. pol. 20. století v rámci plošné ochrany“ (Ing. Miroslav Křídlo, Oddělení památkové péče Magistrátu města Ostravy, Ing. arch. Cyril Vltavský, ÚHA Magistrátu města Ostravy)
„Hotel International a jeho rekonstrukce“ (Ing. arch. Michal Šourek, MS architekti)
„Obchodní dům Uran, Česká Lípa: ochrana vs. záměry vlastníka“ (Mgr. Hana Moudrá, starostka města Česká Lípa, prof. Ing. arch. akad. arch. Emil Přikryl, AVU)
„Máj vs. Quadrio - konfrontace dvou pohledů“ (Vincent Marani, Cigler Marani Architects, doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Národní Galerie v Praze)
„Sídliště Lesná – unikátní příklad panelového obytného celku v ohrožení | panelová diskuse“ (diskutéři: Ing. arch. Viktor Rudiš, spoluautor projektu, RUDIŠ - RUDIŠ architekti s.r.o. / Mgr. Martin Maleček, Občanské sdružení Obzor Lesná / JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. / Ing. arch. Karel Doležel, ÚOP NPÚ v Brně / osloven: zástupce Magistrátu města Brna)
„Bývalé Federální shromáždění jako symbol architektury doby socialismu“ (doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., NG v Praze)
40 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Pozdní moderna,
Vích
07.05.13 02:51
...Tedy,...
šakal
07.05.13 11:36
Vyplody socialismu.
T.Fiala
08.05.13 06:17
Nesouhlas
Ne-architekt
08.05.13 07:16
Ideologie
Jan Brejcha
08.05.13 08:42
zobrazit všechny komentáře

Související články