Aktivisté: Město Brno málo informuje občany dotčené přesunem nádraží

Zdroj
Dan Petrucha
Vložil
ČTK
24.08.2006 20:50
Hradec Králové

Brno - Na stavebním úřadu městské části Brno-střed dnes začalo ústní jednání o přestavbě Železničního uzlu Brno (ŽUB) v rámci územního řízení. Přístup na něj mají pouze zákonem určení účastníci řízení, přestože občanská koalice Nádraží v centru požadovala, aby jednání bylo veřejné. To však vedení radnice zamítlo. Občanští aktivisté proto před budovou radnice, kde se jednání koná, upořádali protest.

    Město podle aktivistů opět ukázalo malou vstřícnost při komunikaci s občany. "Stavba bude mít dopady na desetitisíce lidí a přinejmenším média měla mít možnost se jednání zúčastnit. Chybou je podle nás také to, že zatímco město vynakládá milionové částky na informační kampaň k  přesunu nádraží, tak se v rozpočtu nenašlo pár tisíc korun na to, aby byly dopisem obeslání všichni majitelé pozemků a nemovitostí dotčených touto stavbou," řekl dnes ČTK ředitel Hnutí Duha a koordinátor koalice Nádraží v  centru Martin Ander.
    Vzhledem k tomu, že přestavba železničního uzlu je veřejně prospěšná stavba, mohou úřady vydat územní rozhodnutí i bez souhlasu vlastníků pozemků. Ti proto podle aktivistů měli dostat informaci, že řízení týkající se jejich majetku probíhá a že mají právo se ho účastnit.
    Mluvčí radnice Roman Burián s výtkami aktivistů nesouhlasí, u velkých staveb se podle něj běžně postupuje tak, že stavební úřad vyvěsí oznámení pouze na úředních deskách a obešle radnice všech městských částí, kterých se stavba týká. "Pak už je oněch samosprávách, aby své občany oslovily, ať už formou internetových stránek, vývěsek nebo třeba rozhlasu," řekl dnes ČTK Burián. Oznámení rozeslal stavební úřad městské části Brno-střed do dalších 16 městských částí.
    Takový postup je podle Andera nedostačující. "Lidé nemají v době dovolených čas obíhat úřední desky, jestli se tam náhodou neobjevilo oznámení o  zahájení řízení, které je městem slibováno už tři čtvrtě roku," uvedl Ander. Koalice Nádraží v centru proto na vlastní náklady rozeslala majitelům pozemků dotčených přestavbou uzlu více než čtyři sta dopisů.
    Největší dopady bude mít přestavba ŽUB v Brně-Židenicích. K současným dvěma kolejím, po kterých jezdí pouze nákladní vlaky, přibudou další dvě koleje pro osobní dopravu. "Současný návrh znamená, že tam budou i přes protihluková opatření trvale překračovány hygienické hlukové limity, které jsou pro ochranné pásmo v okolí železnic až 60 decibelů přes den, a 55 decibelů v noci. Frekvence průjezdů vlaků navíc neuvěřitelně stoupne, každé tři minuty tudy projede jeden vlak," dodal Ander.
0 komentářů
přidat komentář

Související články