Vyhlášena soutěžní přehlídka Nový domov 2008

Zdroj
www.cka.cc
Vložil
Martin Rosa
26.07.2008 00:05
Veřejná neanonymní jednokolová soutěžní přehlídka.

Vyhlašovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Zplnomocněný zástupce: JUDr. Petra Kolajová

Sekretář:
Mgr., MgA. Dita Pavelková
Česká komora architektů
Josefská 34/6
118 00 Praha 1
e-mail: dita.pavelkova@cka.cc
tel.: 257 535 034

Předmět soutěže:
Předmětem soutěžní přehlídky jsou stavby realizované na území České republiky, dokončené v průběhu roku 2007 nebo 2008 a dosud nepřihlášené do předchozích ročníků této soutěžní přehlídky.

Porota:
Řádní členové:
 • Ing. Pavel Rakouš, MMR
 • Ing. Martina Hovořáková, MMR
 • Ing. arch. Ladislav Kuba, autorizovaný architekt
 • Doc. Ing. arch. Tomáš Brix, autorizovaný architekt
 • Ing. arch. Jan Aulík, autorizovaný architekt
Náhradníci:
 • Ing. arch. Martin Rössler, autorizovaný architekt
 • Ing. arch. Antonín Novák, autorizovaný architekt
 • Ing. arch. Martin Matiska, autorizovaný architekt

Předpokládané ceny a odměny celkem: 200 000 Kč

Termíny:
 • Datum vyhlášení soutěže: 24. 7. 2008
 • Lhůta k podání dotazů: 6. 8. 2008
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 13. 8. 2008
 • Datum odevzdání soutěžní dokumentace: 11. 9. 2008 do 15hod.
 • Předběžný termín hodnotícího zasedání poroty: 18. 9. 2008
 • Předběžný termín prohlídky vybraných staveb: 25., 26., 27. a 28. 9. 2008
 • Vyhlášení výsledků soutěže: 1. pol. prosince 2008
 • Datum schválení regulérnosti soutěže: 24. 7. 2008
> Soutěžní podmínky a další informace na stránkách ČKA
0 komentářů
přidat komentář