Soutěž: Výstavba centra městské části Praha-Nebušice

Jednokolová veřejná anonymní ideová urbanisticko-architektonická soutěž

Zdroj
Městská část Praha-Nebušice, ČKA (www.cka.cc)
Vložil
Martin Rosa
16.10.2009 00:05
Soutěže

Soutěž má za cíl najít nové využití a podobu zchátralého bývalého statku strahovských premonstrátů, který stojí v centru Nebušic.

Jedná se o urbanisticky mimořádně cennou plochu v centru obce naproti kostelu. Statek dokládá historický vývoj Nebušic, je v něm i několik velmi cenných budov. Ve 2. polovině 17. století byl postupně obnoven. Zachovala se především  mimořádně cenná barokní sýpka v jeho jihozápadní části a dále jádro původně hospodářského stavení. Zejména sýpka si zachovala nejen původní hmotu a rozvrh, ale i celou řadu vzácných autentických prvků (štíty, částečně okna, dveře, komunikační systém atd.) a řadí se k nejlépe dochovaným barokním sýpkám na území celé Prahy. Charakteristickým rysem byl pravoúhlý celkový půdorys a zástavba soustředěná po obvodu tak, aby chránila ústřední dvůr. Dvůr byl v této době budován s velkými finančními náklady; jeho budovy byly zděné, tam, kde to bylo vhodné, náročně klenuté a jejich vnější vzhled vycházel z dobově módních slohových trendů. Nejpozději v 18. století byla vystavěna nová hlavní budova dvora na východní straně, orientovaná kratším průčelím k severu, nacházející se v místech dnešního hlavního stavení. Její severní průčelí přiléhalo k cestě od Prahy, která dvorem i nadále procházela, a v čele byly situovány kanceláře dvora a nad nimi, jak bývalo obvyklé, byt správce. Tato část byla podsklepena a díl klenutých sklepů se rovněž dochoval. Za socialismu sloužil statek jako dílny zemědělskému družstvu a dnes slouží jako parkoviště těžké stavební techniky, autoservis, kovárna a prostor pro další drobné řemeslné dílny. Statek vypadá zchátrale, nicméně zdivo je staticky asi v pořádku ale krovy jsou dosti napadené.

Nebušice jako obec mají několik specifik
 1. Žijí zde sociologicky naprosto rozdílné vrstvy obyvatel. Vedle  původních "drobných domkářů a sedláků z několika zemědělských usedlostí" se od 70 tých let začali usazovat vlastníci nových parcel a na počátku 90 let zde byla postavena mezinárodní škola. Do Nebušic se přistěhovalo hodně cizinců (ať už krátkodobě na několik let nebo trvale), kteří v tuto chvíli tvoří skoro třetinu obyvatel Nebušic. (V Nebušicích žije 2023 občanů ČR a 768 cizinců). Cizinci si však žijí odděleným životem a vpodstatě se s Nebušickými potkávají jen při nákupech v místním Albertu. Průměrný věk nebušických obyvatel je necelých 40 let a žije zde zhruba 500 dětí do 14 let, většina obyvatel má vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání.
 2. Tomuto složení obyvatel zcela nevyhovuje stávající podoba veřejného prostoru, nedostatek služeb a volnočasových aktivit.
 3. Blízkost letiště - zejména plánovaná druhá ranvej - ohrožuje další rozvoj obce, nicméně dopravně bude mít i do budoucna velmi výhodnou polohu.
 4. Leží vedle přírodního parku Divoká Šárka
Vypsaná soutěž je regulérní, je vyhlášená MČ Nebušice a má podporu napříč politickým spektrem v místním zastupitelstvu (což se zde většinou nestává). A i když se v posledních 20 letech, jak vyplývá z výše uvedeného realizovaly a realizují v Nebušicích velké projekty, je to první architektonická soutěž, která se zde koná.


Vyhlašovatel
Městská část Praha-Nebušice, statutární zástupce Libor Přerost – starosta MČ Nebušice, Nebušická 128, 164 00 Praha 6 - Nebušice

Sekretář soutěže
Ing. Markéta Kohoutová, K Vinicím 50, 164 00 Praha 6, tel./fax: 603 541 033, e-mail: marketa.kohout@seznam.cz

Předmět soutěže
Zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu na řešení území „bývalého premonstrátského statku v Nebušicích“ - jižně od kostela sv. Cyrila a Metoděje. Účelem soutěže je nalezení a rozmístění nové náplně do stávajícího areálu v kontextu obce a získání urbanistické studie nového (správního, obchodního a společenského) centra Nebušic.

Porota
Řádní členové poroty
 • Ing. Zdeněk Čermák
 • Doc. Ing. Akad. arch. Jiří Mojžíš
 • Libor Přerost
 • Ing. arch. Jan Aulík
 • Ing. arch. Michal Kohout
 • Akad. arch. Pavel Kolíbal
 • Ing. arch. Jan Sedlák
Náhradníci poroty
 • Ing. Petr Mužík
 • Ing. Hana Lichnovská
 • Ing. arch. Markéta Cajthamlová
 • MgA Ing. arch. Michal Fišer
Ceny a odměny
 • 1. cena: 180.000,- Kč
 • 2. cena: 100.000,- Kč
 • 3. cena: 70.000,- Kč
 • Odmeny celkem 100.000,- Kč

Termíny
 • Datum vyhlášení soutěže: 15. 10. 2009
 • Lhůta k vyzvednutí soutěžních podkladů: od 15. 10. 2009 do 4. 12. 2009
 • Lhůta k podání dotazů: do 30. 10. 2009
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 4. 11. 2009
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: od 1. do 4. 12. 2009
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: od 7. do 10. 12. 2009
Soutěžní podmínky naleznete zde> (.doc, 110 KB)
0 komentářů
přidat komentář

Související články