Soutěž: Revitalizace historického centra Orlové

Zdroj
Marta El Bournová / Společnost Petra Parléře, o. p. s.
Vložil
Tisková zpráva
24.10.2014 00:35

Revitalizace historického centra Orlové

urbanisticko-architektonická ideová veřejná jednokolová soutěž
zařazená do projektu Ceny Petra Parléře 2014

Vyhlašovatel: Společnost Petra Parléře, o. p. s.
Spoluvyhlašovatel: Město Orlová
Termín zahájení: 23. října 2014
Termín odevzdání soutěžních návrhů: 13. ledna 2015 do 12:00 hod

Předmětem soutěže je zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace historického centra Orlové. Cílem je nalézt nejvhodnější urbanisticko-architektonickou a ekonomickou vizi budoucího rozvoje historické části města. Ideový návrh bude sloužit jako podklad pro následné zpracování regulačního plánu a také jako podnět pro úpravu strategického plánu rozvoje Orlové.

POROTA
Řádní členové:
Dr. Jaromír Kuča, závislý
Bc. Martin Sliwka, závislý
Ing. arch. Milan Körner, CSc., nezávislý
Ing. arch. Eva Špačková, PhD., nezávislá
Ing. arch. Jan Sedlák, nezávislý

Náhradníci:
Bc. Aleš Grúber, závislý
Ing. Jiří Kubát, nezávislý
 
Předpokládané ceny a odměny celkem: 250 tis. Kč
Vítěz soutěže bude automaticky zařazen mezi uchazeče o Cenu Petra Parléře 2014, o jejímž udělení rozhodne Hodnotitelská rada 18. března 2015.

Prohlídka řešeného území se uskuteční dne 6. 11. 2014.
Sraz účastníků je v 11 hodin v budově radnice, Staré náměstí 76, Orlová - Město.

Soutěžní podmínky, zadání a podklady pro soutěžící: na webové stránce Společnosti Petra Parléře v rubrice Cena PP 2014.
Sekretář soutěže: PhDr. Marta El Bournová
Registrace: info@cenapp.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články