Soutěž POROTHERM DŮM 2009 - Rodinný dům budoucnosti

Zdroj
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Vložil
Tisková zpráva
12.03.2009 09:25
Soutěže

Jednokolová veřejná anonymní projektová architektonická a konstrukční soutěž

Účelem a posláním soutěže je vytvoření návrhů rodinných domů, které, při respektování současných, avšak především budoucích, dnes předvídatelných energetických, ekonomických i ekologických aspektů, charakterizuje vysoká architektonická úroveň, materiálová i technická vyspělost a cenová přijatelnost jak z hlediska výstavby, tak i užívání a které poskytnou každému členu rodiny maximální pohodu bydlení a vytvoří prostorové předpoklady pro harmonické soužití rodiny.

Vyhlašovatel
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., zastoupen Ing. Romanem Bustou – ředitelem prodeje a marketingu, Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice, tel.: 383 826 300, fax: 383 826 315, e-mail: info@wienerberger.cz, roman.busta@wienerberger.com

Sekretář soutěže
PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE&PROFIT, Pražská 16, 102 21 Praha 10, tel.: 281 017 397, 602 642 514, fax: 281 017 399, e-mail: komunikace.pr@volny.cz

Porota
Řádní členové
 • Ing. Petr Veleba, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
 • Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ing. Tomáš Chromý, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
 • Ing. arch. Jan Kozel, autorizovaný architekt
 • Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • Ing. arch. Iva Poslušná, PhD., VUT Brno
 • Ing. Jaromír Stránský, TU Liberec
 • Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze (předsedkyně poroty)
 • Ing. Jan Žemlička, autorizovaný inženýr
Náhradníci
 • Ing. arch. Alexandr Kroha, autorizovaný architekt
 • Ing. arch. Radek Martišek, autorizovaný architekt
Ceny a odměny
Ceny společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
 • Hlavní cena POROTHERM DŮM 2009: 200.000 Kč
 • Cena společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.: 100.000 Kč
Ceny partnerů soutěže
 • Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj: 50.000 Kč
 • Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení: 50.000 Kč
 • Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ: 50.000 Kč
Termíny
 • Datum vyhlášení soutěže: 11. 3. 2009
 • Lhůta k podání: 17. 4. 2009
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 11. 5. 2009
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 27. 7. 2009
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 18. 9. 2009
> Bližší informace a soutěžní podmínky
0 komentářů
přidat komentář

Související články