Soutěž POROTHERM DŮM 2009 - Nejlepší realizované stavby

Zdroj
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Vložil
Tisková zpráva
12.03.2009 09:35
Soutěže

5. ročník přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže

Účelem soutěže je prezentovat stavby využívající cihlový systém POROTHERM a nejlepší z přihlášených staveb ocenit.  Předmětem soutěže jsou stavby postavené na území České republiky v průběhu posledních 3 let.

Vyhlašovatel
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., zastoupen Ing. Romanem Bustou – ředitelem prodeje a marketingu, Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice, tel.: 383 826 300, fax: 383 826 315, e-mail: info@wienerberger.cz, roman.busta@wienerberger.com

Sekretář soutěže
PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE&PROFIT, Pražská 16, 102 21 Praha 10, tel.: 281 017 397, 602 642 514, fax: 281 017 399, e-mail: komunikace.pr@volny.cz

Porota
Řádní členové
 • Ing. Petr Veleba, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
 • Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ing. Tomáš Chromý, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
 • Ing. arch. Jan Kozel, autorizovaný architekt
 • Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • Ing. arch. Iva Poslušná, PhD., VUT Brno
 • Ing. Jaromír Stránský, TU Liberec
 • Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze (předsedkyně poroty)
 • Ing. Jan Žemlička, autorizovaný inženýr
Náhradníci
 • Ing. arch. Alexandr Kroha, autorizovaný architekt
 • Ing. arch. Radek Martišek, autorizovaný architekt
Ceny
 • Hlavní cena STAVBA POROTHERM 2009: 150.000 Kč
 • Cena společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.: 50.000 Kč
 • Zvláštní cena Vydavatelství JAGA Media: 50.000 Kč

Termíny
 • Datum vyhlášení soutěže: 11. 3. 2009
 • Lhůta k podání: 17. 4. 2009
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 11. 5. 2009
 • Datum odevzdání dokumentace staveb: 17. 8. 2009
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 18. 9. 2009
0 komentářů
přidat komentář

Související články