Soutěž Porotherm 2007 - Realizované stavby

3. ročník přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže pro architekty, projektanty, investory, dodavatele a developery

Vložil
Tisková zpráva
27.02.2007 15:45
Soutěže

Druh soutěže:
veřejná neanonymní jednokolová přehlídková soutěž

Vyhlašovatel:
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., zastoupení: Ing. Roman Busta, ředitel prodeje a marketingu

Sekretář soutěže:
PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT
Revoluční 8, budova C, 110 00 Praha 1
tel.: 296 785 700; fax: 296 785 701; záznamník tel.: 272 659 532
e-mail: komunikace.pr@volny.cz

Předmět soutěže:
Předmětem soutěže jsou stavby lokalizované na území České republiky, postavené z cihlového systému POROTHERM a dokončené do 20. května 2007, kromě staveb v této soutěži již oceněných. Dokončenou stavbou se rozumí stavba, kterou lze užívat v souladu s platným stavebním zákonem.

Podmínky účasti v soutěži:
Stavby realizované na území České republiky a dokončené v předepsaném období mohou do soutěže přihlásit architekti, projektanti, investoři, realizátoři, developeři, vlastníci staveb vč. právnických osob a obcí, na jejichž území se stavba nachází, vždy však se souhlasem autora (autorů) stavby a jejího (jejich) majitele (majitelů).

Porota

Řádní členové závislí:
 • Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Řádní členové poroty nezávislí:
 • Jana Gerhátová, Státní fond rozvoje bydlení
 • Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ing. arch. Jan Kozel, Obec architektů
 • Ing. Pavel Křeček, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
 • Ing. arch. Jitka Pálková, Springer Media CZ
 • Ing. Irena Plocková, MPO ČR
 • Doc. Ing. arch. Jan Štípek, předseda České komory architektů
 • Ing. Lidmila Ziková, CSc., JAGA MEDIA
Náhradníci poroty nezávislí:
 • Ing. arch. Jana Janíková, autorizovaný architekt
 • Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.
 • Ing. Jan Žemlička, autorizovaný inženýr

Ceny a odměny celkem: 250 000,- Kč

Termíny
 • Vyhlášení soutěže - 26. února 2007
 • Termín pro podání dotazů - 6.4.2007
 • Zveřejnění odpovědí na dotazy - 20.4.2007
 • Odevzdání soutěžních návrhů - 25. 5. 2007
 • Závěrečné zasedání poroty - 20. 6. 2007
Bližší informace a soutěžní podmínky ke stažení:
Stránky České komory architektů
0 komentářů
přidat komentář