Soutěž na nové centrum městské části Praha - Velká Chuchle

Česká komora architektů (www.cka.cc), MČ Praha - Velká Chuchle
Vložil
Tisková zpráva
03. 06. 2010 21:55
Veřejná anonymní dvoukolová architektonicko-urbanistická soutěž (v 1. kole ideová, ve 2. kole projektová).

Vyhlašovatel
Městská část Praha – Velká Chuchle
U Skály 262/2, 159 00 Velká Chuchle
statutární zástupce: Stanislav Fresl, starosta

Sekretář soutěže
Ing. Markéta Kohoutová
K vinicím 50, Praha 6
Tel.: 603541033, e-mail: marketa.kohout@seznam.cz

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu Nové centrum městské části Praha - Velká Chuchle. Cílem soutěže je nalezení optimálního urbanistického a architektonického řešení území, které má MČ Velká Chuchle ve svém vlastnictví.

Porota
Řádní členové poroty
 • Stanislav Fresl - starosta MČ Praha – Velká Chuchle
 • Ing. arch. David Vokurka - zastupitel MČ Praha – Velká Chuchle, předseda Výboru stavebního a člen komise územního plánu
 • Ing. arch. Jiří Vrzal - člen Výboru stavebního a člen komise územního plánu
 • Ing. arch. Jan Aulík
 • Ing. arch. Roman Brychta
 • Ing. arch. Markéta Cajthamlová
 • Ing. arch. Jan Sedlák
Náhradníci poroty
 • Ing. arch. Karel Doubner
 • MgA  Ing. arch. Michal Fišer
 • RNDr. Milan Svoboda
Ceny a odměny
Ceny a odměny budou udělovány až ve druhém kole. Do druhého kola postoupí cca 10 soutěžících.
Celkem: 650.000 Kč
 • 1. cena: 200.000 Kč
 • 2. cena: 150.000 Kč
 • 3. cena: 100.000 Kč
 • Odměny 200.000 Kč
Termíny
 • Datum vyhlášení soutěže:  3. 6. 2010
 • Lhůta k podání dotazů: 20. 6. 2010
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 27. 6. 2010
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 26. 7. 2010 (pro 1. kolo), 29. 9. 2010 (pro 2. kolo)
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 2.–4. 8. 2010 (1. kolo), 7.–8. 10. 2010 (2. kolo)
Soutěžní podmínky naleznete na www.chuchle.cz.
0 komentářů
přidat komentář