Soutěž: Archeopark Mikulčice-Kopčany – Česká část

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
18.04.2009 11:10
Soutěže

Jednokolová veřejná anonymní ideová urbanisticko-architektonická soutěž.

Předmětem soutěže je zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu na řešení areálu národní kulturní památky Slovanské hradiště v Mikulčicích jako kompozičně významného prostoru, který je zapotřebí rozvinout na úroveň jeho světového významu.

Vyhlašovatel
Jihomoravský kraj, zastoupený Mgr. Michalem Haškem - hejtmanem Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Sekretář soutěže
Ing. Kateřina Hrubá, Krajský úřad Jihomoravského kraje - odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, tel: 541 652 315, e-mail: hruba.katerina @kr-jihomoravsky.cz

Porota
Řádní členové
 • Doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
 • Bc. Karel Ksandr
 • Doc. Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D
 • Ing.arch. Luboš Františák, Ph.D.
 • Mgr. Michal Beneš
 • Mgr. Václav Božek, CSc.
 • Ing. arch. Anna Procházková
Náhradníci
 • Josef Helešic
 • Ing. arch. Alena Krusová
 • Doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.
 • Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, Dr.Cs.
Ceny a odměny
 • 1. cena se stanovuje ve výši 300.000,- Kč
 • 2. cena se stanovuje ve výši 250.000,- Kč 
 • 3. cena se stanovuje ve výši 200.000,- Kč
 • Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje k možnému rozdělení celková částka na odměny ve výši 150 000,- Kč 
Termíny
 • Datum vyhlášení soutěže: 17. 4. 2009
 • Lhůta k podání dotazů: do 15. 5. 2009
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 22. 5. 2009
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 18. 6. 2009
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 20.–22. 7. 2009

Bližší informace a soutěžní podmínky naleznete na www.kr-jihomoravsky.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články