Eliška Křížová, Marie Křížová - 1. cena (ex aequo)

Studentská soutěž FA ČVUT: Nová letní scéna v Českém Krumlově

Vložil
Jiří Horský
24.06.2012 17:10
Ateliér Girsa, Ústav památkové péče FA ČVUT
Umístění nového otáčivého divadla jsme zvolily v návaznosti na zámeckou zahradu. V jejím podélném prodloužení jsme pokračovaly v geometrii s podobným členěním. Za zahradou tak vznikl čtverec o rozměrech 150x 150m. Hlediště jsme umístily do centra čtverce. Část severně od čtverce je využita na parkování. Řešení navázání na zahradu českokrumlovského zámku má i historický podklad. Náš návrh je ve stylu labyrintu, který se původně v areálu zahrady taktéž nacházel. Dalším znakem našeho návrhu je variabilita rozmístěných kostek.

Objekt nové scény je od okolí oddělen vysokou „stěnou“ ze stříhaných tisů. Labyrint uvnitř je tvořen kostkami různých velikostí, které se dají posouvat, případně se jejich vnitřní části vysouvají. Pro kostky je v centru čtverce stanoven rastr kolejí, po kterých pojíždějí do všech čtyř stran. Tím je pro divadelníky zajištěna spousta variant a možností tvorby prostoru. Kostka je navíc tvořena kovovým roštem, který je porostlý břečťanem. Na rošt se dá tudíž také cokoliv zavěsit- dřevěné desky, plátno, různé pomocné konstrukce (schody, žebříky atp.). Velké kostky jsou 6 m šířky a uvnitř se nachází buď další vyjíždějící menší kostky, anebo prostor pro pohyb herců či návštěvníků (např. schodiště umožňující herci výstup na kostku; či části stěn kostky „propadající se“ dovnitř, kde nám vzniká prostor „vjezdů“). Čtverec obsahuje poblíž hlediště také propady, které pak ústí v nejbližší kostce. Herci je tak umožněn pohyb po „jevišti“ skrytý zrakům diváků.

Objekt je přístupný i mimo divadelní sezónu. Pak má návštěvník také umožněno procházet se kostkami. Některé kostky však obsahují provozní zázemí objektu, ty jsou tvořeny nosným skeletem s lehkým obvodovým pláštěm s průhledným či neprůhledným zasklením, na kterém je umístěn rošt s popínavými rostlinami.

Diváci vstupují do objektu od parkoviště, kde prochází přes foyer s pokladnou. Návštěvník poté postupuje cestou ohraničenou kostkami, kde se mu až na konci cesty rozevírá pohled na otočné hlediště a vnitřní část labyrintu. Vstup pro divadelníky je z kraje parkoviště, kde je umožněn i vjezd kamiónu s kulisami. Na opačné straně labyrintu je kavárna s výhledem na město plus s možností hlídání dětí například během představení. Na střeše kavárny je pak umístěna i pochozí střecha- návštěvník má tedy možnost obhlédnout si prostor labyrintu s jistým nadhledem. Kavárna má bezbariérový přístup, stejně tak jako první řada hlediště.

Nejvyšší kostka obsahuje také potřebné technologie pro představení. Nachází se v ní řídící centrum včetně osvětlovacích zařízení. Kolem hlediště jsou však umístěna v kostkách další osvětlovací a technologická zařízení na výsuvných tyčích tak, aby nerušila, když se zrovna nehraje představení.
0 komentářů
přidat komentář

Související články