Architektonická soutěž o návrh „Vodní dům“

Architektonická projektová veřejná jednokolová soutěž

Zdroj
Česká komora architektů (www.cka.cc), www.csopvlasim.cz
Vložil
Martin Rosa
08.11.2009 11:15
Soutěže

Vyhlašovatel
ZO ČSOP Vlašim,
zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Ing. Pavel Pešout – předseda,
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Sekretář soutěže
Josef Hrdina, Dolní Hbity 77, 262 62 Dolní Hbity,
tel./fax: 318 697 223, 724 292 315, e-mail: evord@seznam.cz

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu návštěvnického střediska „Vodní dům“ na pozemcích p.č.  567 (KN), 569 (PK), 570 (PK) a 571 (PK) v k.ú. Hulice. Vodní dům bude moderní návštěvnické středisko umístěné v blízkosti hráze přehradní nádrže Želivka (Švihov) a úpravny vody Želivka, určené pro veřejnost. Objekt se bude skládat ze tří hlavních stavebních objektů: vlastní stavba návštěvnického střediska vč. vnitřní expozice, venkovní expozice a zeleň, parkoviště. Soutěžní návrhy budou respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů cca 60 mil. Kč, ale i v rozumné míře budoucích provozních nákladů.

Porota
Řádní členové poroty
 • Ing. Pavel Pešout
 • Ing. Karel Kříž
 • Ing. arch. Ladislav Kuba
 • Akad. arch. Jan Kerel
 • Ing. arch. Radko Květ
Náhradníci poroty
 • Ing. arch. František Kopřivík
 • RNDr. Marcela Dvořáková
 • Ing. Jan Slanec
Ceny a odměny
Celkem 240 000 Kč
 • 1. cena: 150.000 Kč
 • 2. cena: 50.000 Kč
 • 3. cena: 30.000 Kč
 • 1. odměna: 6.000 Kč
 • 2. odměna: 4.000 Kč
Termíny
 • Datum vyhlášení soutěže: 3. 11. 2009
 • Lhůta k podání dotazů: do 25. 11. 2009
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 30. 11. 2009
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 29. 1. 2010
> Soutěžní podmínky na stránkách www.csopvlasim.cz
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Poslední soutěž
Honza
21.01.10 08:53
přání
Petr
21.01.10 11:26
zobrazit všechny komentáře

Související články