Biografie
2006-2009 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury – magisterský studijní program navazující
2002-2006 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury – bakalářský studijní program
1997-2001 Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo nám. 1 130 00 Praha 3 – obor nábytkářství

Realizace a projekty