Honzík

Karel Honzík

*24. 9. 1900Le Croisic, Francie
4. 2. 1966Praha, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Narozen 24. 9. 1900 v Le Croisic v Bretani ve Francii. Studium architektury na ČVUT v Praze. Aktivně činný v meziválečných uměleckých spolcích - v Devětsilu, Levé frontě, SVU Mánes, později ve Svazech architektů. Pracuje jako architekt-projektant (v l. 1928-36 má společný ateliér s J. Havlíčkem), návrhář nábytku a jako odborný publicista. Píše do našich i zahraničních odborných časopisů, později se věnuje soustředěněji teoretickým problémům moderní architektury. Od roku 1945 profesorem na fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze. Umírá 4. 2. 1966 v Praze, pohřben na vyšehradském Slavíně.
Karel Honzík začínal svou odbornou dráhu jako architekt-projektant, představitel tzv. "umělecké" nebo též "poetické" větve funkcionalismu. Jeho společné dílo s Jos. Havlíčkem Všeobecný penzijní ústav v Praze patří ke stěžejním funkcionalistickým stavbám v Čechách. Později se Honzík plně soustředil na odborně publicistickou a teoretickou činnost. Zejména jeho kritické statě spojené se sociologickým pohledem na architekturu a soustředěné v knize "Tvorba životního slohu" získaly široký ohlas u nás i v zahraničí. Byl též jedním z prvních autorů, upozorňujících na psychologické působení architektury na člověka, při čemž zdůrazňoval neopominutelnou závažnost a prokazatelnou účelnost psychických funkcí architektury.
ing.arch. Kamil Dvořák, DrSc.

Realizace a projekty

Díla
Vila redaktora Jíšeho, U dívčích hradů 20, Praha-Smíchov, 1929 - s J. Havlíčkem
Vila spisovatele Fr. Langra
, Nad cementárnou č. 23, Praha-Podolí, 1928
Bytové družstevní domy
, dnešní Ul. 5. května 37-41, Praha-Nusle, 1929-35 - s J.Havlíčkem
Všeobecný penzijní ústav
, Praha-Žižkov, 1930-34 - s J. Havlíčkem), první z výškových budov v Praze, význačná stavba českého funkcionalismu
letní domky
v Dobřichovicích a Hlásné Třebáni
  Publikace
  Moderní byt, 1929
  Návrh Všeobecného penzijního ústavu v Praze
  , 1930 - s J. Havlíčkem
  Stavby a plány
  , 1931
  spolupráce na knize F. R. S. Yorke, The Modern House, 1932
  Všeobecný penzijní ústav
  , 1934 - s J. Havlíčkem
  Architektura jako fysioplastická tvorba
  , 1937 - separát z čas. Stavba
  Úvod do studia psychických funkcí v architektuře
  , 1944
  Za novým životním slohem
  , 1945
  Tvorba životního slohu
  , 1946, 1947, 1976 - jeho nejznámější kniha
  Necessismus: Myšlenka rozumné spotřeby
  , 1946
  O vědeckou theorii architektury
  , 1950 - separát z čas. Architektura ČSR
  Architektura všem
  , 1956
  Determinanty architektonické tvorby
  , 1957
  Co je životní sloh
  , 1958
  Cestou k socialistické architektuře
  , 1960 - poplatno ideologii doby
  Ze života avantgardy
  , 1963 - vzpomínková publikace
  řada článků v časopisech Stavba, Volné směry, Přítomnost, Architektura ČSR, Čs. architekt
  tzv. teoretické projekty: např. Domurbia, 1965