Otevřený dopis za zachování VPÚ na Žižkově

Vložil
Tisková zpráva
02.02.2021 16:10
Praha

Žižkov

Josef Havlíček
Karel Honzík

Odbor památkové péče
Magistrát hl. m. Prahy
Jungmannova 35/29
11000 Praha 1-Nové Město

Dům Žižkov a.s.
náměstí Winstona Churchilla 1800/2,
13000 Praha 3-Žižkov


Otevřený dopis za zachování architektonických hodnot objektu bývalého Všeobecného penzijního ústavu v Praze na Žižkově

Vážení,

chceme požádat o přehodnocení aktuálně projednávaného návrhu „revitalizace“ domu Všeobecného penzijního ústavu (později Dům odborových svazů, dnes Dům Radost) na náměstí Winstona Churchilla 2 (č. p. 1800, 1839 a 1840) v Praze na Žižkově. Projekt počítá mimo jiné s nástavbami jednotlivých křídel budovy a přístavbami do volných prostranství mezi křídly, které by radikálně zasáhly do stávající objemové struktury ceněného a památkově chráněného objektu.

Budova bývalého Všeobecného penzijního ústavu, vystavěná v letech 1932–1934 podle návrhu architektů Josefa Havlíčka a Karla Honzíka, patří mezi nejvýznamnější, nejkvalitnější a ve své době nejprogresivnější stavby funkcionalismu – a to nejen v československém, ale i v celoevropském měřítku. Důkazem je mimo jiné zcela výjimečná publicita, které se už krátce po dokončení stavbě dostalo nejen u nás, ale i v zahraničí. Ceněn byl jak celkový architektonický koncept budovy s otevřenými dvory a převýšenou hlavní hmotou na půdorysu kříže, tak pokrokové stavební postupy, použité technologie i vytříbenost detailů. Jedinečnost a architektonické kvality domu ostatně dokládá i jeho zápis na seznam nemovitých kulturních památek ČR.

Jsme přesvědčeni, že k objektu takového významu a památkové hodnoty by mělo být přistupováno co nejcitlivěji – a to jak v interiérech, tak v exteriérech. Zachována by samozřejmě měla zůstat i původní hmotová skladba objektu (včetně volných nádvoří a stávající podlažnosti). Uskutečněním navrhovaných nástaveb bočních křídel by došlo k narušení architektonické kompozice celku, založené do značné míry na působení kontrastů výšek jednotlivých objemů. Ohrazujeme se i vůči zástavbě volných prostranství „dvorů“ mezi křídly budovy, která by způsobila nežádoucí zahuštění funkcionalistické dispozice, jejíž důležitou vlastností je právě vzdušnost a otevřenost.

Z výše uvedených důvodů žádáme, abyste se zasadili o takovou rekonstrukci objektu, která zachová hmotovou skladbu budovy a bude adekvátně citlivá k samotné stavbě i k jejímu kontextu v rámci okolní městské struktury. Realizaci návrhu v podobě, která je nyní projednávána, považujeme za devastující.


S díky a úctou

v Praze dne 1. 2. 2021

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D. – historička architektury
Mgr. Lukáš Beran, Ph.D. – historik architektury, FA ČVUT v Praze
Mgr. Jan Zikmund, Ph.D. – historik architektury, VCPD FA ČVUT v Praze
Mgr. Veronika Rollová, Ph.D. - historička umění, UMPRUM
PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D. – historik architektury, FA ČVUT v Praze
Prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. – historik architektury, FA ČVUT v Praze
Prof. ing. akad. arch. Jan Šépka - architekt a pedagog, UMPRUM
Mgr. Karolina Jirkalová - kritička architektury, časopis Art Antiques, UMPRUM
Prof. ing. arch. Mirko Baum - architekt a pedagog, RWTH Aachen
Prof. akad. arch. Imro Vaško - architekt, pisateľ, pedagog, UMPRUM
Mgr. Ing. arch. Petr Klíma - historik architektury, UMPRUM, Pěstuj prostor
Mgr. Jakub Potůček - historik umění, Praha

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura - architekt, děkan a pedagog FUA TUL
Mgr. et Mgr. Helena Huber-Doudová - kurátorka Sbírky architektury NGP
Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D. - historička architektury, ÚDU AV ČR
Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. - architekt, pedagog a děkan FA VUT

Mgr. Ing. arch. Michaela Janečková - historička architektury, UMPRUM

Irena Lehkoživová, Ph.D. - historička architektury, Archiv výtvarného umění, Galerie VI PER
Ing. Václav Jandáček - statika staveb, dějiny stavitelství
Stanislav Kolařík - knihkupec a milovník architektury
Ing. arch. Martin Krise, CSc. - architekt, urbanista
Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D. - památkář
0 komentářů
přidat komentář

Související články