Havlíček

Josef Havlíček

*5. 5. 1899Praha, Česká republika
30. 12. 1961Praha, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Narozen 5. 5. 1899 v Praze. Studium architektury na ČVUT v Praze (do 1924) a na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. J. Gočára (do 1926), v jehož ateliéru pak pracuje do roku 1928. V letech 1928-36 projektuje a píše spolu s Karlem Honzíkem, později spolupracuje zejména s K. Neumannem. Členem Devětsilu, Levé fronty, SVU Mánes, předsedou redakční rady časopisu Architekt SIA. Úzce spolupracuje s výtvarnými umělci a designéry, je členem družstva Artěl. Od roku 1929 působí v CIAM (Congrés Internationaux d'Architecture Moderne), v l. 1945-47 členem Světové rady této mezinárodní organizace. V roce 1948 se stává prvním ředitelem pražského Stavoprojektu. Umírá 30. 12. 1961 v Praze. Roku 1963 se koná v Praze souborná posmrtná výstava jeho díla.
Josef Havlíček byl členem meziválečné umělecké avantgardy usilující o technickou a sociální revoluci. Byl typickým konstruktivistou, avšak se smyslem pro výtvarné plastické řešení budov. Současně byl činný jako progresívní malíř, sochař a umělecký výtvarník. Jako architekt navrhoval urbanistické koncepce, veřejné budovy a obytné soubory, z nichž většina nebyla pro svou přílišnou velkorysost či extravaganci realizována. Nicméně budova Všeobecného penzijního ústavu zůstává snad nejtypičtější stavbou českého funkcionalismu.
ing.arch. Kamil Dvořák, DrSc.

Realizace a projekty

Díla      
 • Nájemní domy Družstva důstojníků, Praha-Dejvice, Kafkova 23-29, čp. 544-547; 1925-26
 • Dům Chicago, Národní tř., Praha, 1925-27 - s J. Polívkou
 • Obchodní dům Habichův, Žitná čp. 645, Praha, 1927-28 - s J. Polívkou
 • Čtyřpodlažní obytný blok, Křížkovského ul. 20, Brno-Pisárky, 1928
 • Rodinný dům redaktora Jíšeho, U dívčích hradů 20, Praha-Smíchov, 1929 - s K. Honzíkem
 • Škola, Lipenec u Žatce - s K. Honzíkem
 • Všeobecný penzijní ústav, Praha-Žižkov, 1929-34 - s K. Honzíkem, přední dílo českého funkcionalismu a první z výškových budov v Praze
 • Družstevní obytné domy, ul. 5. května 37-41, Praha-Nusle, 1931-32 - s K. Honzíkem
 • Blok obytných domů Molochov, čp. 845-862 na Letenské pláni, tř. Milady Horákové, v Praze-Holešovicích, 1936-38
 • Nájemní dům, Letohradská ul. 60, Praha-Holešovice, 1938-39
 • Obytná čtvrť Labská kotlina, Hradec Králové, 1946-59 - s F. Bartošem a V. Klimešem
 • Sídliště v Litvínově - s F. Pacholíkem
 • Sídliště s věžovými domy v Kladně-Rozdělově, 1952-58 - s K. Filsakem

řada nerealizovaných studií, např.:
 • Výškové budovy pro přestavbu centra Prahy, 1943-45 - značně necitlivé řešení
 • Budovy v okolí býv. Pensijního ústavu v Praze, 1959
 • Nová zástavba pražského Výstaviště, 1959
 • Přestavba Prahy-Holešovic, 1960

řada nerealizovaných soutěžních projektů, např.:
 • originální návrh na Nuselský most v Praze, 1927
 • krematorium v Havlíčkově Brodě, 1946
 • ministerstvo pošt v Praze-Smíchově, 1946
 • palác OSN v New Yorku, 1947
 • řešení pankráckého předmostí v Praze, 1954
 • radnice v Torontu v Kanadě, 1958
 • hraniční sloupy ČSR, 1926 - se sochařem B. Stefanem
 • pamětní deska J. Štursovi, Nové Město na Moravě, 1927 - se sochařem V.Žaludem
 • pomník architekta B. Feuersteina, Loučeň, 1928
 • pomník Josefa Mánesa, Alšovo nábřeží v Praze, 1951 - sochař B. Kafka

Publikace
 • Stavby a plány, 1931 a 1936 - s K. Honzíkem
 • Cestou k novému Žižkovu, 1940 - s E. Hruškou
 • Návrhy a stavby, 1962
 • desítky odborných článků v časopisech Stavba, Styl, Stavitel, Musaion, Veraikon, Architekt SIA, Architektura ČSR, Čs. architekt aj.
Literatura
 • Josef Havlíček - přehled díla 1925-61. Katalog výstavy, Mánes, Praha 1963