Biografie
1993 - vystudovala Fakultu stavební VUT v Brně
1999 - vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně a následně pracovala v ateliérech Brno a Transat
1999-2011 - jako asistentka a následně vedoucí katedry působila na katedře designu VŠUP Praha ve Zlíně
od 2003 - zakládající členka arch. kanceláře Ellement
2012 - doktorské studium na VŠUP v Praze s tématem Obytná jednotka a její individuální užití
od 2011 - členka občanského sdružení Aarchitektura ve Zlíně

Realizace a projekty