FOA je mezinárodní architektonická praxe zaměřená na výzkum současné urbánní situace a stavebních technologií. Jejich tvorba vychází z reflexí mnoha aspektů, které však v jejich zpracování hrají významnou roli.
Radikální ohnisko jejich architektury spočívá v tvořivé architektuře, která upřednostňuje organickou a pohybující se prostorovou kvalitu. Mnoho jejich projektů předkládá hybrid mezi budovou a krajinou, vytyčuje svěží cestu, kde interiér prochází v exteriér, povrch a konstrukce jsou tím stejným a stojí tváří v tvář.
Tyto cesty vedou ke zkoumání možných identit architektury mezi přírodní krajinou a umělými formami, samozřejmě ve vysoké kvalitě provedení.
Důležitá je vazba na flexibilní konstrukční procesy jejichž obnažené elementy společně vytváří struktury, které jsou více příbuzné průmyslovému designu a opravdovým geologickým utvářením. FOA rádi využívají vlivů, které utvářejí genetický kód.

Realizace a projekty

Další stavby
Department Store, Anglie, 2002-03
Bioplex, Malmö, Švédsko, 2000-03
Publishing Headquarters, Paju City, Jižní Korea, 2000-02
Eyebeam Atelier - soutěž, New York, 2001
New Belgo Restaurant, New York, 1999
New Belgo Restaurant, Bristol, 1998
Private Flat, Londýn, 1998-99

0 komentářů
přidat komentář