FOA

Foreign Office of Architecture

*1992, Londýn, Velká Británie
2011, Londýn, Velká Británie
58 Belgrave Road, SW1V 2BP Londýn
+44(0) 20 7033 9800
+44(0) 20 7033 9801
mail@f-o-a.net


When you sketch, you always rely on your visual memories, and only if you forget about those are you likely to surprise yourself.
Hlavní obrázek
FOA je mezinárodní architektonická praxe zaměřená na výzkum současné urbánní situace a stavebních technologií. Jejich tvorba vychází z reflexí mnoha aspektů, které však v jejich zpracování hrají významnou roli.
Radikální ohnisko jejich architektury spočívá v tvořivé architektuře, která upřednostňuje organickou a pohybující se prostorovou kvalitu. Mnoho jejich projektů předkládá hybrid mezi budovou a krajinou, vytyčuje svěží cestu, kde interiér prochází v exteriér, povrch a konstrukce jsou tím stejným a stojí tváří v tvář.
Tyto cesty vedou ke zkoumání možných identit architektury mezi přírodní krajinou a umělými formami, samozřejmě ve vysoké kvalitě provedení.
Důležitá je vazba na flexibilní konstrukční procesy jejichž obnažené elementy společně vytváří struktury, které jsou více příbuzné průmyslovému designu a opravdovým geologickým utvářením. FOA rádi využívají vlivů, které utvářejí genetický kód.

Realizace a projekty

Další stavby
Department Store, Anglie, 2002-03
Bioplex, Malmö, Švédsko, 2000-03
Publishing Headquarters, Paju City, Jižní Korea, 2000-02
Eyebeam Atelier - soutěž, New York, 2001
New Belgo Restaurant, New York, 1999
New Belgo Restaurant, Bristol, 1998
Private Flat, Londýn, 1998-99

0 komentářů
přidat komentář