Bundle Tower

Bundle Tower
Autor: FOA
Adresa: New York, USA
Projekt:2001
Ročník:2001
Bundle Tower je volně plovoucí, latentní utopie, navržená na místo věží World Trade Center, zničených při teroristickém útoku na New York. Může ale stát i na jiném místě v metropolích, jako jsou například Peking, Londýn, Mexico, Paříž, Soul, Singapur, Šanghaj nebo Tokio. Věž je prezentována ve své nejobecnější formě, bez jakýchkoli lokálních specifik, které by vyplynuly z eventuálních rozdílností konkrétních věží nebo z charakteru konkrétního pozemku. Bundle Tower lze popsat jako maximálně diagramatickou formu architektonického druhu, která vyrůstá z obecného ekosystému a čeká na specifické podmínky, v nichž by uskutečnila svůj potenciál. Provizorně bylo zvoleno měřítko, odpovídající původnímu komplexu WTC (1,3 mil. m²), ale v principu je navržena tak, aby se mohla stát nejvyšší budovou světa.
Podíváme-li se na historii mrakodrapů, zjistíme, že s větší výškou dochází vždy ke koncentraci a posilování materiálů na obvodu budovy. Čím je budova vyšší, tím menší je stabilita na jejím obvodu a je zapotřebí zvětšovat poloměr budovy. Výsledkem jsou velmi hluboké dispozice, které se neobejdou bez umělého osvětlení a mechanické ventilace.
Chtěli jsme vytvořit nový typ mrakodrapu a snažili jsme se pracovat spíše s celkovým objemem budovy, než jen s konstrukcí a dispozičním rozvrhem. Především jsme se chtěli vyhnout příliš hlubokým kancelářským prostorům, což bývalé WTC řešilo rozdělením komplexu do dvojice nezávislých věží. Náš návrh předpokládá zachování fyzické kontinuity celé hmoty budovy a její staticky výhodné využití. Komplex bude mít podobu svazku vzájemně propojených věží, které se navzájem podpírají a tak zvyšují statickou pevnost konstrukce bez prohloubení dispozice. Oproti tradičnímu modelu výškové budovy, založeném na strategii minimalizace, uspořádání svazku věží znamená pevnější konstrukci, bohatší provozní schéma a tudíž v konečném důsledku bezpečnější budovu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od FOA