Mezinárodní přístavní terminál Yokohama

Mezinárodní přístavní terminál Yokohama
Spoluautor: Cecil Balmond
Adresa: Ōsanbashi Pier, Yokohama, Japonsko
Investor:The City of Yokohama Port
Soutěž:1995
Realizace:2000-02
Užitná plocha:438243 m2


Klient navrhl jako východisko projektu koncept ri-wa-minato, zprostředkování mezi různostmi. Představuje rozhraní mezi zahradou a přístavem, ale také mezi obyvateli Yokohamy a zbytkem světa. Náš návrh na nový yokohamský terminál byl spíše 'artefaktem' než zobrazivým zprostředkováním mezi dvěma prvky uvedeného konceptu.
Artefakt funguje jako zprostředkující zařízení mezi dvěma velkými sociálními mechanismy, které dohromady tvoří novou instituci: systém yokohamských veřejných prostor a řízení provozu osobní lodní dopravy. Tyto dva komponenty byly použity ke vzájemné 'de-teritorializaci' : veřejný prostor se zabaluje kolem terminálu, nedbá na jeho symbolický význam brány do města, dekóduje rituály cestování a funkční strukturu, je to krajina bez instrukcí pro pobyt v ní. Naším cílem bylo vytvořit integrační mechanismus, který by nám umožnil pohybovat se volně různými situacemi a vyhnout se rigidní segmentaci, kterou sociální mechanismy obvykle produkují, zvláště pokud jejich smysl spočívá v udržování hranic.  Navrhované řešení redukovalo množství energie potřebné k přechodu z jedné situace do druhé, od místních obyvatel k cizím návštěvníkům, od flaneura k obchodnímu cestujícímu, od voyeura k exhibicionistovi, od performera k divákovi.
Na úrovni povrchu země jsme vytvořili veřejné prostranství, které doplňuje Yamashita park, a náš projekt se tak stal prvním průnikem do městského prostoru v Yokohamské zátoce. Území města je neznatelně propojeno s úrovní nástupiště, odkud se opět rozrůzňuje, aby vytvářelo množství městských událostí. Budova se tak stává součástí rozšířeného města.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od FOA