Bezbariérové užívání staveb

Autor: Renata Zdařilová
Nakladatelství: Informační centrum ČKAIT
Rok vydání: 2011
ISSN: 978-80-87438-17-6
Formát: 208 stran, formát A5
Jazyk: česky
Běžná cena: 260 Kč
Naše cena: 250 Kč (bez 0 % DPH: 250,00 Kč)
  10,33 € (bez 0 % DPH: 10,33 €)
Skladem: 0 ks
 

Informační centrum vydává pro ČKAIT a MMR praktickou pomůcku pro tvorbu bezbariérového prostředí. Hlavním cílem publikace je přiblížení problematiky bezbariérového užívání staveb odborné veřejnosti, zvláště autorizovaným osobám, projektantům a realizátorům staveb. Úkolem není pouhé komentování základního právního předpisu – vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ale požadavky právního prostředí vysvětlit na principu základních podmínek samostatného pohybu a orientace cílové skupiny, tedy osob se zdravotním postižením. Publikace je bohatě doplněna grafickými přílohami, které blíže specifikují a objasňují podmínky bezbariérového užívání, ať již v podobě vhodných a doporučených řešení nebo uvedením příkladů nevhodného provedení bezbariérových úprav. Publikace je určena zejména všem účastníkům procesu výstavby – projektantům, zhotovitelům staveb, stavebníkům, pracovníkům stavebních úřadů.