Retro otočné vypínače Hager podtrhují zdařilou rekonstrukci komplexu klášterů v Českém Krumlově

Publisher
Tisková zpráva
04.07.2018 15:30
Hager Electro s.r.o.

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, titul PRESTA (prestižní stavba jižních Čech) nebo ocenění Památka roku 2015 - to jsou jen některá z celé řady ocenění, kterých se dostalo výjimečně zdařilé rekonstrukci komplexu klášterů minoritů a svaté Kláry. Unikátní trojice klášterů se rozprostírá na ploše severního meandru Vltavy a po zámku je druhým největším památkovým objektem v Českém Krumlově. Rekonstrukce klášterního komplexu trvala více než pět let.

Kláštery vznikly v polovině 14. století. Kromě několika přestaveb a částečnému zrušení klášterů během josefínských reforem se na špatném stavu klášterů před komplexní revitalizací podepsala především pohnutá novodobá historie: krumlovský klášter klarisek a minoritů byl využíván jako vojenské učiliště, sloužil k ubytování úředníků, později zde sídlily různé vzdělávací instituce a část prostor sloužila dokonce jako sklady.

Primárním cílem revitalizace areálu se stalo vybudování centra pro poskytování moderních kulturních a vzdělávacích služeb veřejnosti a v neposlední řadě zatraktivnit historické jádro Českého Krumlova pro obyvatele i turisty. Revitalizace českokrumlovských klášterů je odbornou veřejností oceňována především díky architektonickému novátorskému a velkorysému pojetí, které je plně v souladu s náročnou koncepcí památkové péče. Kladně hodnocené odborníky je také řemeslné a materiálové řešení vycházející z původní historické koncepce a současně důmyslně využívající původní stavební materiály. V neposlední řadě stojí za zmínku zpřístupnění návštěvníkům dříve ukrytých jedinečných prostor - lidé se při prohlídce dostanou např. i pod historické krovy klášterů. Dnes - po dokončení revitalizace - si návštěvníci mohou v areálu prohlédnout výstavy věnované středověkému klášteru minoritů, umění a lidským dovednostem a výstavu o životě klarisek nebo pivovarnictví. Součástí areálu jsou i řemeslné dílny - kovářské, knihtiskařské nebo sklářské. K zajímavostem patří i venkovní expozice orloje.

Do zdařilé rekonstrukce historického objektu citlivě zapadají i zvolené elektroinstalační ovládací prvky - vypínače a zásuvky Serie 1930 od společnosti Hager. V reprezentativních prostorách byly použity vypínače z pravého bílého porcelánu z porcelánky Rosenthal, zatímco v průmyslovějších prostorách našly své místo vypínače a zásuvky z černého bakelitu. Retro otočné vypínače sice nezapřou svým designem 30. léta 20. století, nicméně opět osvědčily, že si skvěle rozumí i s historicky podstatně ranějšími objekty.
0 comments
add comment

Related articles