Obří sud Javorník - užití lepeného lamelového dřeva

Publisher
Pavlína Drbálková
10.07.2012 08:45
TAROS NOVA s.r.o.

  • Architekt: Ing. arch. Vasil Sobota
  • Generální projektant: HELIKA a.s., Praha 9
  • Zpracovatel: ProCes alfa, s.r.o., Bílina
  • Objednatel dřevěné konstrukce: Interma, akciová společnost, Liberec
  • Realizační projekt,  dodávka a montáž dřevěné konstrukce: TAROS NOVA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
  • Materiály: lepené lamelové dřevo GL24h, řezivo – S10, ocel S235, S355
  • Doba realizace: 2010-2011
ÚVOD A KAPKA HISTORIE
Objekt je moderní replikou sudu, který zde stával jako součást turistické chaty. Javornický sud míval rozměry 12x14 m a byl na Liberecko dopraven z Jubilejní výstavy k oslavě 50 let vlády Františka Josefa I. ve Vídni v roce 1898, kde tento výstavní exponát sloužil jako vinárna. Wilhelm Huebel, hostinský z Dlouhých Mostů u Liberce, ho za 600 zlatých zakoupil, nechal rozebrat a na čtyřech vagónech převézt po železnici z Vídně do Liberce. Ke slavnostnímu otevření Obřího sudu došlo dne 18. června 1899. Na Ještědském hřebeni poskytoval občerstvení výletníkům po celá desetiletí, v provozu byl ještě po 2. světové válce. Definitivní tečku pak napsal rok 1974, kdy celodřevěná stavba podlehla požáru.

POPIS OBJEKTU
Jde o východní část objektu rekreačně sportovního areálu Obří sud v Javorníku. Jak již vyplývá z názvu, jedná se o budovu ve tvaru ležícího sudu, která má čtyři nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace, ostatní slouží pro ubytování. V přední části jsou jednotlivá poschodí propojená společným prostorem na celou výšku objektu, který je prosvětlen přes prosklené „víko“. Dřevěná nosná konstrukce prosklené stěny tvořená sloupky, paždíky a obvodovým nosníkem je osazena  přímo na základ, stabilita je zajištěna kloubovým spojením s železobetonovým skeletem.
Všechny stavební objekty areálu spojuje jednotný architektonický výraz. Severní čelo obřího sudu je vyzděno vylehčenými keramickými tvarovkami. Fasáda je zateplena deskami z minerální vlny krytými v části objektu kamennou přizdívkou a jinde dřevěným obkladem. V obou případech se jedná o provětrávaný obvodový plášť. Větraná vzduchová vrstva je napojena na vnější prostředí větracími otvory ve štítech. Plášť je z falcovaného titan-zinkového plechu.

DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE
Základní rozměry konstrukce jsou průměr, který je přes "břicho" 15 m, a délka 15 m. Konstrukci pláště vynáší 17 obloukových krokví "obruče", většina profilu 100 x 300 mm po cca 0,9m. Poloměr zakřivení krokví se mění dle polohy na plášti sudu, bylo použito 10 různých poloměrů od 6,55 do 7,55 m. Podélně objekt lemují v oblasti proskleného víka tři vaznice 200 x 460 mm, dvě o poloměru 21,60 m a jedna 26,30 m. V místech, kde není železobetonový skelet je poloha krokví stabilizována rozpěrami.
Nosná konstrukce stěny víka je tvořena třemi sloupy, největší má délku 12,3 m a profil 200 x 440 mm, a paždíky 160 x 160mm.
Pro výsledné estetické působení i výhodné statické vlastnosti je většina spojů realizována svorníky a vnitřními plechy umístěnými v dlabech.

KOTVENÍ
Vnitřní konstrukce objektu je provedena z nepravidelného železobetonového monolitického skeletu o rastru sloupů max 6x5,9 m vyplněného zdivem.
Na sloupech a konzolách desek s nachystanými otvory je uložena dřevěná konstrukce obvodového pláště pomocí zámečnických prvků, kterých bylo vytvořeno na míru každému oblouku. Celkem se jedná o 30 druhů. Prvky jsou kotveny pomocí chemických kotev.

MONTÁŽ
Vzhledem k relativně malým poloměrům krokví byly oblouky rozděleny na dvě až tři části, uzpůsobené k přepravě z výroby na místo staveniště. S přihlédnutím k časovému harmonogramu celé stavby bylo zapotřebí zahájit montáž již v zimním období, kdy však byl vrchol pro nákladní dopravu nedostupný. Proto byl pro dopravu kompletně předem připravených dřevěných prvků na vrchol Javorníku použit vrtulník.


Při samotné montáži došlo k jistým výškovým nepřesnostem věnců a železobetonových konstrukcí, ke kterým je kotvena dřevěná konstrukce. Díky tomu, že se přidala i další sněhová nadílka, byla částečně hotová konstrukce přikryta a zakonzervována do příchodu jara. V příznivějších podmínkách byla dostavěna jižní část sudu, včetně dokončení dřevěného bednění tloušťky 24mm z impregnovaných prken.

Pomocný zdroj: http://www.areal-obrisud.cz/
Autor článku: Eva Grochalová, TAROS NOVA s.r.o.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Moc pěkné
Honza
11.07.12 10:22
show all comments

Related articles