Nástavby na budově České pojišťovny na Pankráci

Publisher
Pavlína Drbálková
07.08.2012 09:30
TAROS NOVA s.r.o.
RHEINZINK ČR s.r.o.

Architekt: Ing. arch. Zdeněk Hölzel
Generální projektant: AHK architekti s.r.o., Pod radnici 2a/1235, 150 00  Praha 5
Objednatel dřevěné konstrukce a GD stavby: Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
Stavebně konstrukční řešení – část dřevěné konstrukce pro DSP a DPS:TAROS NOVA s.r.o., Chodská 697,  756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Dodávka dřevěných konstrukcí a obvodového pláště, včetně výrobní dokumentace: TAROS NOVA s.r.o.
Materiály-konstrukce: lepené lamelové dřevo GL24h, řezivo – S10, ocel S235
Materiály – obvodový plášť: titan-zinkový plech (Rheinzink), minerální izolace, strukturní oddělovací rohož, pojistná difúzní folie, AL parozábrana.
Doba realizace: 2007-2008
Lokalita: http://goo.gl/maps/LBiMb

Dřevěná nosná konstrukce
Dřevěná konstrukce nástaveb administrativního areálu České pojišťovny, a.s. v Praze na Pankráci završuje stavbu zaoblenými vrchlíky-loděmi. Nástavby jsou celkem čtyři, obrysově jsou shodné, avšak z hlediska konstrukce se mírně odlišují, protože jejich konstrukce se musí přizpůsobit železobetonovým komunikačním jádrům, která jsou různá v jednotlivých částech budovy.
Geometrie konstrukce je určena příčným řezem. Řez polovinou vnějšího obrysu střechy „rotuje“ podél a okolo podélné osy ve stejném tvaru s tím, že se ve vrcholu půdorysně zkracuje a snižuje. Zaoblení obou konců nástavby nad ohnisky pomyslných elips se tomuto systému vymyká - je řešeno atypicky. Takto definovaná geometrie je technickou aproximací k původně architektem navrženému obecnému tvaru.

Hlavní nosná konstrukce je navržena jako prostorový skelet sestavený z příčných nosných rámů (žeber), propojovacího páteřního průvlaku ve vrcholu a je doplněna krokvemi po vlašsku, které vynášejí střešní plášť.
Žebra a průvlak mají ve vrcholu stejný průřez 160 x 500 mm a stýkají se vždy ve stejné výškové úrovni. Průvlak je průběžný a je sestaven ze 4 kusů spojených montážně pomocí ocelových spojek a svorníků. Žebra jsou rozmístěna v rozteči cca 2,7 m (proměnné v závislosti na poloze v půdorysu) a jsou provedena jako trojkloubové rámy. Jednotlivé rámy jsou ve vrcholu spojeny přes podélný průvlak pomocí zámečnických přípravků a svorníků. Půdorysně se ve vrcholu polorámy stýkají pod malými úhly, které se směrem ke koncům lodě mírně zvětšují.
Konstrukce je tak v podélném směru samosvorná, čímž je částečně zajištěna podélná stabilita. Ta je potvrzena příčnými střešními ztužidly, která jsou vytvořena z krokví a zavětrovacích ocelových pásků.

Obvodový plášť
Konečný vzhled objektů nástaveb určuje provedení krytiny z titan-zinkového plechu. Před jeho vlastním prováděním bylo zapotřebí vyřešit množství atypických detailů, od osazení oken přes odvětrání, až po zakapotování technologií a zaústění VZT na střeše. Další nestandardní detaily se vyskytovaly i při provádění roštů pláště, kdy bylo zapotřebí, na segmenty určené krokvemi, po valašsku osadit přes konzoly o proměnné výšce kontralatě, tak aby vytvořily zakřivenou plochu pro bednění.
Skladba pláště nástavby je navržena jako dvouplášťová střecha s přirozeně odvětrávanou vzduchovou mezerou.

Horní plášť:
Celková tloušťka cca 230 mm
-    plechová titanzinková krytina se stojatou drážkou
-    strukturovaná oddělovací rohož
-    záklop z prken tl. 22-24mm
-    kontralatě tvořené více prkny na sobě a atypicky seřezanými fošnami – odvětrávaná vzduchová mezera tl.175mm

Dolní plášť:
Celková tloušťka cca 335 mm
-    pojistná hydroizolační, difůzní fólie s ekvivalentní difůzní tloušťkou do 0,04m
-    vaznice 140/140   –   S10 + tepelná izolace U = 0,16-0,24 W/m2K
-    dřevěný rošt 60/80 – S10 + tepelná izolace U = 0,16-0,24 W/m2K
-    parozábrana s ekvivalentní difůzní tloušťkou cca 188m
-    rošt podhledu a sádrokartonový podhled již nebyl součástí dodávky TAROS NOVA s.r.o.

Realizace
V listopadu roku 2007 byla zahájena montáž nosné konstrukce, pojistné folie, kontralatí a bednění. Na bednění byla následně provedena pojistná hydroizolace, která sloužila i jako provizorní krytina během zimního období.
Během zimního období, kdy nebylo možné provádět klempířské práce, proběhla montáž tepelné izolace, vnitřních roštů a parozábrany.
Na jaře 2008 byly zahájeny klempířské práce (cca 5000m2) a v polovině roku 2008 bylo celé dílo předáno objednateli.

Autor článku: Ing. Robert Martinek,TAROS NOVA s.r.o
0 comments
add comment

Related articles