Kulturní dům Hodonín v novém kabátě

Publisher
Tisková zpráva
02.12.2016 09:00
Cembrit a.s.

Proměna starého v nové
Budova kulturního domu je třípodlažní objekt, jenž byl realizovaný v druhé polovině osmdesátých let. Množství výškových úrovní původního řešení ztěžovalo a místy zcela znemožňovalo pohyb těžce pohyblivým či imobilním občanům. V době před rekonstrukcí byla budova celkově značně opotřebovaná a její dispoziční uspořádání nedovolovalo efektivní využití její náplně.Předmětem rekonstrukce bylo jak přeřešení vnitřní dispozice s cílem dosáhnout komfortnějšího a účelnějšího užívání objektu, tak úprava vnějšího vzhledu, jež měla pozvednout architektonickou kvalitu domu jako celku a současně snížit energetickou náročnost budovy.

Hmota zůstává, materiály se mění
Při hledání nové tváře budovy byli bohužel autoři výrazně omezeni vstupními regulativy, které neumožňovaly měnit stávající objem, a bylo tedy nutné pracovat jen v rámci původního objektu. Architekti tedy zvolili cestu přetvořit vnější architektonický výraz domu pomocí moderních materiálů, jako jsou kvalitní omítky či vláknocementový obklad. I za těchto ztížených podmínek se však architektům z týmu Adam Rujbr Architects podařilo dokonale zvládnout všechny požadované dispoziční změny i vdechnout budově moderní nadčasový výraz korespondující s okolní sídlištní zástavbou, současně však jasně zohledňující dobu svého vzniku.


   
Vláknocement jako ideální materiál pro zavěšenou fasádu
Vnější architektonický výraz je díky použitým materiálům a rozčlenění ploch oproti původnímu vzhledu zcela nový. Svou tvarovou střídmostí koresponduje s okolní zástavbou, výraznou kvalitou použitých materiálů a zpracováním však tvoří přirozenou dominantu prostoru.

Pro občanskou budovu této náplně patří k významným vlastnostem použitých materiálů bezúdržbovost a dlouhá životnost. Vláknocementové obkladové desky Cembrit byly proto jasnou volbou. Fasádní desky ve světlém pískovém odstínu s horizontálním rastrováním decentně kontrastují s hladkými bílými plochami omítky vyšších podlaží. Svým členěním podporují celkový horizontální ráz objektu, geometričnost a čistotu a jednoduchost linií.

Nový plášť budovy je proveden v kombinaci tří různých typů konstrukcí. Obklad z vláknocementových desek Cembrit v barvě betonu je zavěšen na kovové kostře v úrovni parteru. Toto řešení bylo zvoleno z několika důvodů. Nejenže vytvořená zavěšená fasáda s větranou mezerou dosahuje velmi dobrých tepelně-technických vlastností, současně však uplatnění vláknocementových desek v přízemí stavby zvyšuje odolnost povrchu vůči opotřebení jak běžným zvýšeným provozem, tak případnému útoku vandalů. Akrylový nátěr použitých desek Cembrit Solid dodává deskám vysokou odolnost. Pro řešení architektonických detailů je vítanou vlastností jednotná barva povrchu i jádra, takže hrany, okraje či případné výřezy mají stejný odstín jako plocha desky a nepůsobí rušivě. Od úrovně 2.NP výše je pak fasáda provedena v bílé omítce. Jednoduchá plocha fasády s minimálním členěním je oživena akcentem schodišťových těles, jež jsou obložena nepravidelně rastrovanou strukturou vytvořenou z vláknocementových desek v antracitovém odstínu. Poloha hlavního schodiště u vstupu je navíc ve struktuře obkladu doplněna náladovým osvětlením, kdy jsou v mezerách mezi jednotlivými deskami umístěny led pásky. Návštěvníci tak díky tomuto drobnému detailu nepochybují o hlavním vstupu do budovy a je tak usnadněna jejich orientace.

Závěr
Kvalitní moderní materiály a precizně provedené detaily pozvedly vzhled stavby na úroveň moderních novostaveb a to tak, že původní architektonický výraz striktně předdefinovaný použitím typového systému KORD byl zcela přeměněn a kvalita vnějšího vzhledu tak narostla ve všech směrech.
0 comments
add comment

Related articles