Elegantní a vzdušná

Publisher
Tisková zpráva
11.10.2016 17:35
Cembrit a.s.

Nová provětrávaná fasáda z vláknocementových desek Cembrit na stávajícím bytovém domě? Proč ne.

Na začátku všeho stál téměř neřešitelný problém, byť vypadající jednoduše.
Opravit fasádu bytového domu, která již neplnila svou funkci. Jejími spárami zatékalo, v koutech místností s velkou produkcí vlhkosti, jakou jsou kuchyně nebo ložnice, docházelo ke kondenzaci a z fasády odpadávala krycí vrstva betonu.  Takových domů jsou v Praze i po celé republice stovky, dá se říci. Ne tak docela. Domy v ulici Kubištova stavěl v osmdesátých letech podnik Průmstav v té době u nás výjimečnou technologií s nosnou monolitickou konstrukcí a pěnosilikátovými vyzdívkami balkonů. Tedy žádný panelák. Štítové zdi tvořící většinu obvodového pláště, jsou ale ze zavěšených tenkostěnných panelů opatřených z vnitřní strany vrstvou 80 mm polystyrénu a z vnější strany hlubokými kanelurami vytvářejícími plastický profilovaný povrch.  A právě ty přinesly zásadní problém, proč nešlo použít běžnou technologii a celý dům pěkně polepit tepelnou izolací.

Kontaktní zateplení neboli ETICS vyžaduje celoplošné přilepení k soudržnému, únosnému podkladu, a to u těchto panelů opravdu nelze provést. Navíc opatřit dům s takovými vlhkostními parametry obálkou, která není maximálně difusně otevřená, je jako navléci zpocené dítě do pláštěnky. Tedy zadělat na problém.

Jako vyhovující řešení se ukázala provětrávaná fasáda. Vláknocementové fasádní desky jsou zavěšeny na kovovém nebo dřevěném podkladním roště, který umožňuje použití prakticky libovolné tloušťky tepelné izolace a zároveň nechává celou konstrukci dýchat. To předchází vzniku výše zmiňovaných plísní, které bývají častým neduhem dodatečně zateplených bytových domů. Architekti si je vybírají pro jejich jedinečné vlastnosti.  Cení si jejich elegantního a přirozeného vzhledu, který je nadčasový. Jsou to pevné desky, odolávající klimatickým vlivům, škůdcům a plísním po dlouhou dobu. Vyrábí se z čistě přírodních surovin v široké paletě barev i úprav.
Vybírat je možné mezi deskami v čistě přírodním provedení v barvě cementu, který tvoří jejich základ, deskami probarvenými do hmoty pastelovými a přírodními tóny nebo povrchově barvenými deskami s téměř neomezenou barevnou škálou.
 
V rámci maximální optimalizace nákladů, byly nakonec použity desky Cembrit Patina velkého formátu s minimálním prořezem. Montáž probíhala z lávek podle předem připravených montážních plánů. Všechny detaily byly předem pečlivě naplánovány se strojírenskou přesností. Prakticky nová technologie pro tento typ objektu si žádala nové odvážné myšlení. Dvě mladé spolužačky se podílely na tvorbě nového kabátu.

Ing. Anna Kořínková výběrem šedých barev doplněných světle zelenými deskami, spolu s ostrým kontrastem černé a bílé vytvořila elegantní vzhled fasády, kterou oživila provokativním střídáním pravidelného s nepravidelným. Výsledek je originálně nepřehlédnutelný.

Ing. Alžběta Pěničková pak hlídala každé nároží a každý kout domu, aby byly dodrženy přísné podmínky tepelné obálky z hlediska zabránění tvorby rosného bodu na vnitřním líci konstrukce. Lidově řečeno, aby se netvořily plísně.

Výsledek stojí za to, 160 a 180 mm dodatečné minerální izolace spolu s 80 mm původního polystyrénu posunuly dům v PENB do třídy B. A architektonickou hodnotu s nadčasovým moderním pláštěm s velkoformátovými fasádními deskami může posoudit každý sám.

Zateplení fasády bytového domu , SV Kubištova 1099 Praha
Autoři projektu: Ing. Pavel Pěnička, Ing. Alžběta Pěničková, Ing. Anna Kořínková
Provětrávaná fasáda z desek Cembrit Patina s tepelnou izolací Fasil 160 mm
www.cembrit.cz
0 comments
add comment

Related articles