Firma DOSTING bude přejmenována na KOMA FACADE

Publisher
Tisková zpráva
15.12.2017 09:30
KOMA MODULAR s.r.o.

Koncem roku 2016 rozšířila firma DOSTING společenství firem KOMA a rozšířila tak rodinu firem KOMA na pět společností a to KOMA MODULAR, KOMA RENT, KOMA SLOVAKIA a KOMA SPACE. DOSTING, spol. s.r.o. - specialista při realizaci prosklených a provětrávaných fasád, hliníkových výplní stavebních otvorů a střešních světlíků tak rozšířil nabídku svých služeb.

Po 23 letech úspěšného rozvoje společnosti DOSTING došlo v závěru roku 2016 ke vstupu strategického partnera - Ing. Stanislava Martince do společnosti. Spojení společenství firem KOMA ve vlastnictví Ing. Martince se společností DOSTING nabízí klientům v oblasti modulární architektury širokou škálu inovovaných fasádních systémů.

V souvislosti s těmito změnami se od 1.1.2018 změní i název společnosti, a to na
KOMA FACADE s.r.o.


Rozsah stávajícího portfolia dodávek firmy KOMA FACADE (dříve DOSTING) pro zákazníky společnosti zůstane nejen zachován, ale bude rozšířen o nové typy fasád, výplní stavebních otvorů a střešních světlíků. Přispěl k tomu jednak vstup nového partnera, tak nákup moderního strojního vybavení, vlastní vývoj, personální posílení a rozšíření exportu do zahraničí. Toto dokazuje i dodávka solidárního hotelu na Seině v Paříži, kde společně s firmou KOMA MODULAR realizuje firma ještě pod názvem DOSTING designovou fasádu.Tímto spojením vzniká kromě již známého sortimentu firmy KOMA FACADE (DOSTING) i unikátní nabídka inovovaných modulárních systémů, které přispějí ke kultivaci modulární výstavby jak na tuzemském trhu, tak i v zahraničí.
0 comments
add comment