Bytové domy Botanika K1–K4

Praha-Jinonice

Publisher
Tisková zpráva
18.01.2021 14:00

Czech Republic

Prague

Jinonice

S.H.S architekti s.r.o.

Autor: S.H.S architekti s.r.o., Ing. arch. Vladimíra Holubová, Ing. arch. Lukáš Holub, Ing. arch. Lubor Sladký, Ing. Jan Rybář
Investor: Skanska Reality a.s.

Urbanistické řešení
Umístění navrhovaných bytových domů bylo urbanistickým dokončením realizovaného souboru obytných budov (bytových domů, viladomů, řadových a soliterních rodinných domků) areálu Vidoule. V přímém okolí dotčeného pozemku byly na severu, východě a západě realizovány převážně 4 až 6 podlažní bytové domy. Na jihu, za lemující ulicí Pekařská, která tvoří hlavní směr dopravního napojení lokality, byl již realizován pás různorodých administrativních budov.

Z podnože garáží, která má podélnou osu ve směru východ západ, vyrůstají 4 hmoty (sekceK1-K4) dvou bytových domů, sledujících přibližně půdorysnou stopu 4 stávajících obytných budov přilehlých přes plochu zeleně ze severní strany. Stejně jako stávající hmoty na severu mají i nově navržené hmoty bytových domů podélnou osu ve směru severojižním.

Garáže sledují na jižní straně přibližně tvar komunikace Pekařská ve směru od východu k západu, před hmotou nejmenšího obytného domu na západě hrana garáží ustupuje směrem severním a vytváří tak "odskok", který odráží majetkoprávními vztahy k pozemkům v tomto místě. Středem komplexu je vedena pěší osa. Jedná se o pěší propojení stanice MHD na ulici Bucharova s ulicí Brzorádových vedoucí až k parku Vidoule na severu.

Architektonické řešení
Hmota komplexu sestává z pěti základních objemů. Jde o objem podnože (podzemních garáží), ze kterého vyrůstají 4 objemy sekcí obytných domů. Sekce bytových domů jsou označeny ve směru západ-východ K1-K4. Jednotlivé objemy bytových domů jsou na úrovni parteru propojeny "krčky". Mezi objemem K1/K2 a K3/K4 je "krček" osazen na severní straně komplexu a plní obytnou funkci. Základním objemem jednotlivých sekcí bytových domů je kvádr, jehož jižní strana je tvarově přizpůsobena stopě podnože.

Předsazené a ustupující hmoty jednotlivých sekcí, umístěné převážně na východních a západních stranách kvádrů jsou komponovány do vertikálních bloků.

Jednotlivé strany komplexu (výtvarný princip řešení) jsou řešeny odlišně. Jižní strana jednotlivých sekcí je řešena jako plošná, bez balkonů a lodžií, akcentována u každé hmoty pouze jednou nikou odlišující se v každém objemu svou velikostí a umístěním. Tato tvarová strohost na jižní straně je dána relativně vysokým dopravním ruchem v ulici Pekařská, respektive snahou o minimalizaci jeho dopadu pro jednotlivé bytové jednotky.

Východní a západní strana každého kvádru je tvarově členěna systémem nik a předstupujících hmot-arkýřů. Pro arkýře a niky je zvoleno vždy kontrastní materiálové a barevné řešení oproti základní ploše fasády.

Severní fasáda jednotlivých objemů je řešena jako relativně strohá. Fasáda sekceK1, K2, K3 a K4 jsou členěny předstupující hmotou komunikačního jádra, jejíž tvar je ozvláštněn zkosením tvaru stropní desky střechy nad posledním ramenem schodiště, která sleduje zhruba sklon tohoto ramene.

Základní hmota domů je navržena ve strukturované omítce lomené bílé barvy. Niky na objektech jsou obloženy fasádními deskami červené barvy, arkýře jsou obloženy deskami v horizontálních pruzích a je u nich prostřídána světlešedá a tmavě šedá barva. Podnož je vytvořena z gabionových opěrných zdí a obkladů s použitým tmavě šedým kamenem. Ustupující podlaží a propojující krčky jsou navrženy shodně s ustupujícími a předsazenými hmotami objektů jako opláštěné obkladovými deskami – ve dvou odstínech šedé barvy.

Čela balkónových zábradlí, jejichž nosná konstrukce je navržena z žárově pozinkované oceli, jsou z matného poloprůsvitného bezpečnostního skla mléčné a červené barvy. Železobetonové desky balkonů jsou v barvě přírodního betonu.

Fasádní desky Swisspearl

Provětrávaná fasáda objektu je provedena z vlákno- cementové fasádní desky určené pro tento druh opláštění – Swisspearl Carat v barvě Black Opal 7020, Agate 7219.

Vláknocementové fasádní desky Swisspearl, které dodávají fasádě jedinečný výraz, jsou vyráběny výhradně ze surovin šetrných k životnímu prostředí. Díky použití čistě přírodních materiálů jsou tyto desky plně recyklovatelné.

Hlavní předností desek Swisspearl je velký obsah cementu, vysoký lisovací tlak a unikátní povrchová úprava. Díky tomu, jsou k vidění reference staré desítky let.

K dispozici je široká škála barev a povrchů, čítající vice než sto různých druhů obkladů.

Obklady jsou velmi odolné, nehořlavé a jejich údržba je jednoduchá.

Fasádní obklady Swisspearl jsou vhodné pro širokou oblast použití. Od velkých komerčních objektů až po části rodinných domů. Je možné je použít v exteriéru i v interiéru.

Montáž obkladů je možná viditelným (nýty a šrouby) i neviditelným uchycením (lepení nebo mechanické uchycení). Montáž je jednoduchá a je možná celoročně.

Dodavatel fasádních desek firma SWISS FACADE s.r.o. poskytuje technickou podporu a kontrolu dodržování technologických postupů při realizacích staveb.

Technické zajímavosti
Komplex je vybaven systém "šedých vod", který umožňuje používání odpadních vod z koupelen k následnému splachování WC v jednotlivých bytových jednotkách. Projekt sekce K1 a K2 byl zpracován tak, aby objekt mohl být certifikován v systému BREEAM, kde dosáhl na stupeň Excellent.

Kapacity objektů
Obestavěný prostor: 68.699 m³
Počet nadzemních/podzemních podlaží K1/K2: 7 / 1
Počet nadzemních/podzemních podlaží K3/K4: 7 / 2
Počet bytových jednotek K1/K2:64 (30 -K1, 34 -K2)
Počet bytových jednotek K3/K4:99 (44 -K3, 55 -K4)
Počet parkovacích stání K1/K2: 1PP -42
Počet parkovacích stání K3/K4: 1PP -58
2PP -64
Počet parkovacích stání na terénu: 20
Počet komerčních prostor sekce K2/K3: 2/2
0 comments
add comment