BIM je budoucnost stavebnictví, snažíme se pomáhat s její adopcí

14.02.2024 11:50

Metodika Building Information Modelling (BIM) dnes platí za hlavní hnací sílu v digitální transformaci stavebního průmyslu. Díky přínosům, které nabízí, s ní pracuje stále více firem. Má obrovský a obecně uznávaný potenciál jako "živý" digitální základ pro efektivní profesní koordinaci v rámci projektování, výstavby a průběžně údržby. O tom, jak pomáhá s přechodem na BIM projektantům a architektům výrobce plastových potrubních systémů, a jaký je předpokládaný vývoj této technologie, jsme si povídali s Pavlem Seidlem, technickým poradcem Wavin Czechia.

Kdy se vlastně BIM objevilo a jaká je dnes situace s jeho adopcí u nás a ve světě?

Koncepce BIM pochází ze 70. let minulého století, původně šlo o počítačovou alternativu ke klasickým technickým výkresům na papíře, případně k 2D CAD výkresům. Až po přelomu století se ovšem aplikační software pro BIM dostatečně vyvinul a stal se funkčním nástrojem pro většinu stavebních firem. Adopce této metodiky nicméně postupuje ruku v ruce s legislativou. Ukázalo se totiž, že klíčovým faktorem BIM metodologie je standardizace. Od roku 2018 existuje britská norma BS1192, která se stala výchozím podkladem pro mezinárodní unifikaci dle ISO. Vlády po celém světě nyní zavádějí tyto požadavky pro své projekty veřejných zakázek, projekty infrastruktury a další velké projekty, a tím ve svých zemích urychlují zavádění BIM.

Česká vláda schválila věcný záměr zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí (zákon o BIM) loni v květnu. Tento právní předpis by měl být pravděpodobně účinný od července tohoto roku a bude se týkat nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce. Což prakticky znamená, že v rámci konkurenceschopnosti se většina projektů bude odehrávat ne v 2D prostoru, ale očekávaný bude akcent na 3D modelování – vstříc digitalizaci.

Je BIM podle vás změna k lepšímu?
Rozhodně ano. Zároveň je to výzva, jak efektivně pracovat s informacemi, které máme k dispozici a které jsou součástí reálného modelu budovy. Možná to zní trochu naivně, ale věřím, že nás čeká éra skutečné digitalizace stavebnictví. S tím souvisí i snaha o racionalizaci státní správy, snížení byrokracie a zvýšení efektivity. I když v současné době vytváříme skutečný model stavby s bohatými informacemi, zároveň připravujeme též 2D dokumentaci, která ale nemůže obsahovat veškeré zadané informace a pro potřeby stavebního řízení ji navíc tiskneme třeba v devíti kopiích. Proč? Stejné dilema se týká i běžné stavební praxe. Myslím, že instalatér s tabletem, na kterém vidí model své instalace a dle něj ji realizuje, nemusí zůstat jen u naivní představy. V neposlední řadě věřím, že BIM přispěje i k digitalizaci stavebního řízení, umožňující občanům komunikovat s orgány státní správy elektronicky a pohodlně ze svého domova.

Jak na BIM nahlíží projektanti a architekti?
Většina projektantů vidí v nové metodice budoucnost svého oboru, což je podporováno jejím začleňováním do výuky na středních a vysokých školách. Na druhou stranu může být investice do softwaru, včetně příslušného školení, a hardwarového vybavení pro projektování podle BIM metodiky poměrně nákladná. Situace připomíná dobu před 25 lety, kdy se zaváděly 2D CAD technologie. I přes různé názory očekáváme, že BIM postupně nahradí CAD systémy, ale tento proces bude spíše evoluční než revoluční.

Podle loňské zprávy NBS Digital Construction Report si ale BIM už našlo svoji pozici ve stavebnictví ve velké části EU, kde velká většina firem kráčí stále rozhodněji k výraznější digitální transformaci. V porovnání se zprávami z předchozích let se více odborníků shodlo na tom, že se technologie BIM stala normou a do budoucna má největší potenciál změnit stavebnictví k lepšímu. To ale neznamená, že by se šířením BIM nebyly už žádné praktické problémy – stále zde existuje skupina respondentů, kteří uvedli, že BIM vůbec nemají v úmyslu při své práci používat.

Jak v adopci BIM pomáhate vy, jakožto výrobce plastových potrubních systémů?
V první řadě tím, že jsme vytvořili kvalitní knihovny 3D modelů našich produktů. Po zvážení jsme se rozhodli podporovat software Revit a veškeré knihovny jsou k dispozici ve formě tzv. rodin pro tento program. Po registraci jsou volně dostupné ke stažení přímo z našich webových stránek. Aktuálně nabízíme rodiny pro všechny naše produkty zaměřené na vnitřní instalace vody, vytápění a kanalizace, včetně systému QuickStream pro podtlakové odvedení dešťových vod z rozsáhlých plochých střech. Máme také rodiny pro venkovní inženýrské sítě, včetně kanalizačních šachet a vsakovacích bloků. Pro technickou podporu jsme vytvořili Wavin Revit Plugin s užitečnými funkcemi. Naše celoevropské projektové centrum v Polsku poskytuje okamžitou pomoc při práci s knihovnami a komplexní zpracování projektů v programu Revit.

Za hlavní překážky v přechodu na BIM, zejména v menších organizacích, se často považují náklady na školení a dostupnost výukových materiálů. Pomáháte nějak i v této oblasti?
Samozřejmě. A pro naše zákazníky opět bezplatně. Vedle klasických školení přímo na místě se stále více uplatňují i online webináře. Dalším účinným nástrojem technické podpory pro práci s našimi SW produkty je přímé napojení našeho specialisty na počítačovou plochu uživatele. Tato funkcionalita umožňuje odstranění problému přímo v počítači uživatele. Tato možnost je zejména výhodná při problémech s užíváním našich softwarových produktů, protože analýza a diskuze nad problémy probíhají přímo na monitoru uživatele a v rámci konkrétního projektu. Identifikace a odstranění problémů a chyb je tak velmi flexibilní, efektivní a interaktivní pro uživatele, který může přímo sledovat servisní zásahy při řešení problému.

Je možné pomoct projektantovi už s navrženou instalací a "přenést" ji do BIM?
Ano, i to umíme. K tomu jsme připravili firemní verzi programu TechCON (v plném znění Wavin TechCON 10), který slouží k návrhu systémů zdravotechnických instalací, topení a chlazení. Nabízí různé nástroje na možnost tvorby ifc souboru z už navržené instalace. Právě ifc soubor totiž představuje obecný datový i grafický formát pro sdílení dat v rámci BIM procesu. Velkou výhodou programu TechCON je také velmi jednoduché provádění změn a okamžitá aktualizace výpočtu v rámci projektu. Předností je možnost pracovat v 3D prostoru a automatické generování rozvinutých řezů vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace. I tento program nabízíme klientům zdarma.

Co byste doporučil projektantům, kteří se v novém prostředí těžce orientují?
Ať se určitě podívají na naše webové stránky, kde najdou přehledné informace o všem, co je v souvislosti s metodikou BIM zajímá. A hlavně, ať se nebojí nás kontaktovat. Doporučíme vhodný softwarový produkt přesně určený pro jejich potřeby a typy projektů. V případě požadavku provedeme instalaci a uživatelské školení. Poskytujeme opravdu kompletní podporu při užívání. Budeme se snažit jim celý proces co nejvíce usnadnit.
0 comments
add comment

Related articles