REHAU, s.r.o.

REHAU, s.r.o.

Obchodní 117, 251 01 Čestlice
(+420) 272 190 161
praha@rehau.com

Hlavní obrázek
REHAU je firmou, která vyvíjí kreativní výrobky a inovativní řešení na bázi polymerů, jež směřují převážně do oblasti stavebnictví, automobilového průmyslu a dalších průmyslových odvětví. Od založení společnosti REHAU v Německu roku 1948 dosáhla firma vedoucího postavení a rozrostla se v celosvětově působící firmu, která má od roku 1992 zastoupení také v České republice. Největší objem produkce skupiny REHAU je realizován v Evropě, kde se podařilo najít optimální rovnováhu mezi náklady a vysokou výstupní kvalitou, která je podporována širokým technologickým zázemím. Vysoká spolehlivost a kvalita výrobků REHAU se rychle stala významnou konkurenční výhodou společnosti. REHAU má dnes pobočky na více než 170 místech a na pěti kontinentech.

Cílem společnosti v oblasti stavebnictví je dodávat systémová řešení pro energeticky úsporné stavby, vodní hospodářství, silniční infrastrukturu a obnovitelné zdroje energií. Revoluční nápady a kreativita REHAU mění tradiční materiály a systémy v ekonomičtější, efektivnější a ekologičtější řešení s přidanou hodnotou lepší funkcionality, komfortu výstavby a v neposlední řadě i pokrokového designu. REHAU tedy nabízí ve stavebnictví řešení pro okenní výplně a fasády, technická zařízení budov a inženýrské sítě.

Ve sféře automobilového průmyslu spolupracuje REHAU AUTOMOTIVE se všemi renomovanými národními i mezinárodními výrobci automobilů, zejména v oblasti exteriéru, managementu vzduchu a vody včetně těsnění. V kategorii průmyslu se REHAU zaměřuje především na výrobky z okruhu nábytkářského průmyslu a výroby domácích spotřebičů.

Od roku 2008 produkovala firma více než 10 milionů metrů okenních profilů GENEO z high-tech materiálu RAU-FIPRO®, na 180 stadionech a tréninkových hřištích po celém světě byly použity výrobky REHAU za zahřívání, respektive chlazení velkých ploch, dosud bylo položeno přes 13 tisíc kilometrů kanalizačních potrubí AWADUKT PP RAUSISTO a každé třetí auto vyrobené v Evropě je vybaveno systémovým řešením REHAU. Počet výrobků v současné době dosahuje čísla okolo 40 tisíc. V současné době je v ČR velkým tématem likvidace plastových oken, které už nedokážou držet krok s moderními trendy. A je to opět právě společnost REHAU, která se této oblasti, na kterou je vyvíjen i silný legislativní tlak, v ČR ujala. Ostatně má s ní dlouholeté zahraniční zkušenosti. V rámci projektů REWINDO (recyklace starých oken) a RECYCLINGPVC (odřezky profilů z výroby) se nyní připravuje stavba recyklační linky, která by měla českým výrobcům, prodejcům i montážním firmám v mnohém pomoci.

REALIZACE A PROJEKTY

DŮM NA MASARYKOVĚ NÁBŘEŽÍ

Praha

Při rekonstrukcích historických budov naráží investor často na problém jak dodržet na jedné straně původní vzhled domu a historické souvislosti, a na straně druhé zakomponovat do objektu moderní technologie a materiály, které současná úroveň bydlení vyžaduje. Mnohdy tyto snahy naráží také na limity památkářů. Jedním z klíčových momentů bývá nový systém vytápění. V tomto ohledu se nabízí smysluplné řešení pomocí podlahového vytápění REHAU, které lze elegantně schovat pod podlahu, čímž nedochází k narušení původního designu interiéru. Jedinou viditelnou stopu je na stěně umístěná elektronická regulace, bez které se však projekt neobejde, má-li být ekonomický a efektivní. U podlahového teplovodního vytápění je více než kdy jindy důležitá kvalita technologie, neboť případné havárie a jejich renovace jsou finančně velmi náročné. To byl také jedním z důvodů proč společnost FRANK development při rekonstrukci secesního domu z roku 1907 na Masarykově nábřeží zvolila za dodavatele systému podlahového vytápění firmu REHAU. Topné potrubí bylo navrženo - RAUTHERM S o průměru 17 × 2 mm vyrobené ze síťovaného polyetylenu typu PE-Xa se instalovalo na systémovou desku Varionova.

BYDLENÍ U ZÁMECKÉ OBORY

Střední Čechy

Projekt bydlení U zámecké obory zahrnuje tři typy dvoupodlažních domů, počínaje prostorově bohatě dimenzovaným vila domem "Jelen", přes samostatné domy "Daněk" až po praktický a cenově dostupný dvojdům "Muflon". Jedná se o dřevostavby s difúzně otevřenou konstrukcí od společnosti Insowool a se systémem diffuwall. Domy jsou osazeny velkoformátovými dveřmi PSK a okenními systémy SYNEGO se stavební hloubku 80 mm. Šestikomorová okna jsou standardně vybavena trojskly s obvodovým těsněním pro spolehlivou ochranu proti průvanu a vlhkosti. Kašírovaný povrch profilů umožnil dvoubarevné provedení. V exteriéru je antracitový odstín, který je mezi investory stále velmi populární, zatímco v interiéru mají okna bílou neutrální barvu. Antracitové zbarvení profilů klade v letních měsících větší nároky na tvarovou stabilitu zejména u velkých formátů, ale díky kvalitě plastů, která je typická právě u REHAU, je toto spolehlivě zajištěno i u velkoformátového PSK systému. Výhodou okenních profilů REHAU je povrchová úprava usnadňující údržbu a také zabezpečení proti vloupání, které je zejména u rodinných domů důležité.

VESNICKÁ NÁDRAŽÍ

Středočeský kraj

Vesnická nádraží, to jsou vzpomínky na staré časy. Krásná, ale účelná architektura, pokladna, která se otevírala hodinu před příjezdem vlaku, návěstí a zápraží, sem tam i okénko s občerstvením. Nádraží, co voněla dálkou a romantikou. Rušno bylo jen když přijel vlak. Je dobře, že se tyto půvabné budovy rekonstruují a přitom si naštěstí zachovávají svůj historický ráz. Rekonstrukce se neobejdou bez nových oken, byť bývá zadání složité. Na prvním místě je design, který musí odpovídat charakteru budovy a nesmí vybočovat od původních tvarů a barev. Na druhém místě je bezúdržbovost oken, která musí vydržet minimálně dalších 30 let. Zásadní roli většinou nehrají faktory, jako jsou tepelně-izolační vlastnosti, a už vůbec ne hlukový útlum. Výběr oken se těmito požadavky zúžil a tak nejefektivnějším a ekonomicky nejpřijatelnějším řešením jsou okna plastová. Všechny okenní systémy REHAU tyto podmínky splňují včetně řady Brillant-Design, která byla použita při rekonstrukci již několika nádražních budov, například v Jincích nebo v Štětkovicích.

MODŘANSKÝ HÁJ

Praha

Developerský projekt Modřanský Háj se nachází v bezprostřední blízkosti Modřanské rokle. Moderní architektura domů doplněná četnými zelenými plochami jako jsou zahrady, předzahrádky, terasy a balkony poskytuje majitelům bytů a domů nadstandardně komfortní a hlavně klidné bydlení nedaleko centra a přitom v bezprostřední blízkosti lesa. To je také největší výhoda projektu. Modřanský Háj představuje komplex nízkopodlažních bytových domů, většina budov má maximálně tři podlaží, dále pak soubor terasových domů, viladomů a dvojdomů na ploše zhruba 12 hektarů. Prostorové řešení je formováno terasovitým uspořádáním místa s jednotlivými objekty, které jsou situovány na podélných terasách, jež vymezují uličky a drobná náměstíčka. Kompozice otevřených prostorů vymezených opěrnými zdmi, oplocením, domy a parterem navozuje tradiční atmosféru rozvolněné městské zástavby částečně připomínající přímořský charakter. Barevné řešení objektů bylo pojato s důmyslnou střídmostí, kde se hlavním motivem stal kontrast světlých odstínů fasád, zelených ploch a antracitových oken. Tento populární tmavý odstín okenních profilů zvlášť vyniká mezi přímými geometrickými linkami. Modřanský Háj je velmi klidná zóna, ve které je hlukové zatížení minimální. Z toho důvodu parametr hlukového útlumu oken BRILLANT-DESIGN (32 dB) ve většině případů klientům plně vyhovoval. Někteří však v rámci klientských změn požadovali vyšší kvalitu, jak v oblasti hlukového útlumu, tak z pohledu bezpečnostní třídy. Tyto byty byly pak osazovány okny SYNEGO, které mají zabudované trojsklo a stavební hloubku 80 mm. Zvuková izolace je u oken SYNEGO vyšší – až 46 dB a samozřejmě i tepelněizolační vlastnosti (dle druhu zvoleného skla jsou hodnoty Uw pod hranicí 1,0 W/m²K).

VÝROBNÍ HALA FIRMY MONTS

Hradec Králové

Z důvodu rozšíření výrobní kapacity v oblasti strojírenské výroby byl realizován projekt nové výrobní haly firmy MONTS, s.r.o., v Hradci Králové, která byla postavena v pasivním standardu. Okenní systémy byly v případě této stavby skutečným technickým oříškem. Většina oken byla navržena ve formátu 1000 × 2400 mm a každé muselo splnit základní požadavek na součinitel Uf = 0,79 W/m²K. Řešení se ujalo technické oddělení firmy REHAU a výroby se chopila firma MS okna, s.r.o. z Turnova. Polovina realizace výrobní haly znamenala předsazenou montáž oken na cihlový systém HELUZ, zatímco druhá polovina haly byla tvořena ocelovou konstrukcí s navazujícím systémem Kingspan. Okna v předsazené montáži na cihlový koncept se nacházela natolik vysoko, že byla vyloučena jakákoliv možnost ručního ovládání. Požadavkem projektanta bylo schovat do rámu okna kování, nahradit ruční manipulaci elektropohonem, který však musel být rovněž integrován do okenního profilu. Pro doplnění, okna se vyklápějí. Použít jiný než kompozitní materiál na výrobu tak náročného systému nebylo vůbec možné. Vzhledem k velikosti oken a jejich tvarové stabilitě bylo zapotřebí profily GENEO se stavební hloubkou 86 mm opatřit ještě ocelovou výztuhou, ale protože tato výztuha s vlastnostmi tepelného vodiče zhoršovala tepelněizolační vlastnosti, musel být vnitřní profil okna doplněn termomoduly.

GYMNÁZIUM

Český Brod

Rekonstrukce historické budovy měla za cíl, kromě jiného, snížit značné tepelné ztráty budovy. Přestože se budova gymnázia nachází v Městské památkové zóně, byla nevyhovující dřevěná okna nahrazena plastovými. Na základě energetického auditu bylo zapotřebí dosáhnout u stavebních otvorů minimálního váženého součinitele prostupu tepla Uw ≥ 0,89 W/m²K. Stanovisko památkářů bylo z pohledu designu jasné: nesmí dojít k narušení historického kontextu budovy včetně oken. Dřevěná okna nemohla tepelně-izolační vlastnosti splnit. Řešením se stala kompozitová okna GENEO (dle výrobce DAFE-PLAST pod názvem PROGRESS).

PALÁC DRN

Praha

Projekty současných komerčních a administrativních budov jsou navrhovány s důrazem na co nejvyšší míru ohleduplnosti k životnímu prostředí. K tomuto hledisku se přidává požadavek na maximální komfort uvnitř objektu a minimální energetické náklady. Výjimkou nejsou budovy s plnou energetickou soběstačností. Takový cíl vyžaduje mnohostranná technická řešení, z nichž nejdůležitější je způsob vytápění a chlazení. V poslední době se stále více prosazují REHAU systémy temperování betonových konstrukcí (BKT), které pracují v nízkoteplotním režimu, jenž dovoluje efektivně využívat alternativní zdroje energií, jako jsou tepelná čerpadla a současně tak nabídnou uživatelům nesrovnatelně zdravější prostředí bez agresivních klimatizací a víření vzduchu v místnostech. U projektů, které charakterizuje invenční architektura, je důležité najít takovou optimální cestu, která bude respektovat všechny zásadní požadavky investora a současně vyřeší některé technické rozporuplnosti dané například provozem nebo vnitřním uspořádáním. Příkladem je palác DRN na Národní třídě v Praze, u něhož významnou roli hraje pohledový beton včetně stropních konstrukcí a nevšední uspořádání objektu s prosklenou fasádou a zpřístupněným balkonem. Polyfunkční dům s originálním názvem DRN byl postaven na rohu ulic Národní a Mikulandské v Praze. Autorem projektu byl tým Stanislava Fialy, investorem společnost SEBRE a stavitelem firma HINTON, a. s. Pro vytápění/chlazení betonových stropních konstrukcí systém REHAU používá potrubí RAUTHERM S, které je vyráběno ze zesítěného polyetylenu PE-Xa, a to o průměru 17 × 2,0 respektive 20 × 2,0.

SENIOR KOMPLEX ŠEBEROV

Praha

Domov seniorů v Šeberově je vůbec prvním zařízením v České republice, které využívá unikátní systém vytápění a chlazení stropů od firmy REHAU. Nízkoteplotní systém využívá pro obě funkce (vytápění/chlazení) tepelné čerpadlo země-voda o výkonu 140 kW s 15 hloubkovými vrty (cca 150 metrů). Jedná se sálavý způsob vytápění/chlazení, což umožňuje v celém objektu udržovat pro uživatele příjemnou a stálou teplotu po celý rok bez nepříjemných teplotních rázů a bez víření prachu. Benefitem tohoto systému je využití tepelně-akumulačních vlastností betonového jádra. Teplotní parametry jsou nastaveny při vytápění na 21 °C (minimální teplota v letních měsících 16 °C). Regulace je prováděna pomocí sytému NEA Smart 2. Topné potrubí RAUTHERM ze zesíťovaného velmi odolného polyetylenu PE-Xa je za pomocí vodicí lišty z polypropylenu fixováno ke stropní konstrukci a následně omítnuto sádrovou omítkou v tl. 25 mm. RAUTHERM S potrubí je průměru 10,1 × 1,1 mm. Celkem bylo v objektu instalováno 28 km potrubí. Součástí systému jsou rozdělovače EasyFlow. Topné potrubí předává teplo do betonového monolitu a pak následně do prostoru v místnosti. Mokrý způsob instalace topného potrubí na spodní plochu betonového jádra urychluje přenos tepla do místnosti, ale snižuje částečně tepelně-akumulační vlastnosti betonové konstrukce.

BYTOVÉ DOMY NA VACKOVĚ – Etapa 10

Praha

Pozemků ideálně vhodných pro bytovou zástavbu v městských aglomeracích rapidně ubývá, což vede k trendu stavět i na místech, která byla dříve opomíjená. Jsou to především lokality v těsné blízkosti rušných ulic, kde je úroveň hlukového zatížení nadměrná. Projektanti a stavitelé tedy stojí před úkolem se s tímto aspektem vypořádat. Zásadním prvkem, ovlivňujícím úroveň hluku v nových bytech, je velikost a způsob zasklení okenních profilů. Profily vyráběné z kompozitního materiálu RAU-FIPRO X mají akustický útlum až 47 dB (s trojitým zasklením), což je obvykle i v těchto lokalitách postačující. Jenže v každém bytě potřebuje jeho majitel větrat a tím se dostává do kolize s hlukovým útlumem, protože při větrání dojde k přerušení izolace a hluk proniká dovnitř. Řešení je profilový okenní systém REHAU SYNEGO 116. Okenní systém se skládá z klasického okenního křídla, ale odlišného rámu. Tento rám má zvětšenou konstrukční hloubku celého profilu (na 116 mm) a tím pádem i vnější předkomora, do které lze vložit tepelně-izolační klín. V rámu je na rozdíl od standardní velikosti (80 mm) větší počet odvodňovacích kanálků, jejichž celkový průřez je roven průřezu vnější komory. Tím jsou vytvořeny vstupní otvory, kterými do komory na spodní hraně vstupuje čerstvý chladnější vzduch. Jeho přirozeností je stoupat podél celého obvodu okna směrem nahoru do místa, kde je umístěn speciální climabox s výměnnou filtrační vložkou (prachový a pylový filtr). Prostřednictvím climaboxu následně proudí do místnosti čerstvý vzduch. Princip fungování tohoto systému je založen nejen na přirozené formě rozdílu tlaku a sání větru, ale zejména vyvolaného centrálním víceotáčkovým ventilátorem s řízeným režimem pro každý byt (kontrolovaný prostor). Počet realizací tohoto systému však neustále roste. Firma DAFE-PLAST jej v poslední době například instalovala ve velkém rozsahu u projektu komplexu bytových domů Na Vackově – Etapa 10 (zóna AI), ale i na řadě dalších projektů.

RODINNÝ DŮM

Polná

Dům je řešen jako dvoupatrový, přičemž v přízemí jsou dva pokoje, koupelna, technická místnost a garáž. Okna bylo možné vzhledem k dispozici objektu umístit jen na západní a severní stranu. Středobodem života v horním patře se stala velká terasa oddělená od obývacího pokoje moderním velkoformátovým HS portálem v konstrukci SYNEGO HST983 Panorama. To znamená, že pevná část není tvořena klasickým pevným křídlem, ale zasklením přímo do rámu, což vizuálně zvětšuje prosklenou plochu, celý systém tak působí odlehčeněji, luxusněji, s důrazem na sklo a s potlačením rámu. To byl také záměr nových majitelů, kteří chtěli subtilní konstrukci a maximum nenarušené plochy. Posuvné křídlo bylo proto cíleně navrženo jako relativně úzké, neboť má šířku pouhé 1,3 m. HS portál doplňuje zcela bezbariérový práh HAUTAU Atrium. Vzhledem k tomu, že okna v barvě schwarzgrau jsou v přízemí posazena poměrně nízko, řešilo se funkční zastínění. To byl také jeden z důvodů, proč byla vybrána okna PROGRESS ALU EF+ s integrovanou žaluzií, která je vložená mezi třetím a čtvrtým sklem ve speciálním hliníkovém rámečku, který je na jedné straně připevněn panty a na straně druhé bajonetovými uzávěry. Okna PROGRESS vyrábí firma DAFE-PLAST z kompozitního materiálu REHAU – RAU-FIPRO X.

HRAD STRAKONICE

Strakonice

Rekonstrukce historických objektů nebývá nikdy jednoduchá. Musí se velmi citlivým způsobem respektovat historický odkaz, ale přitom je nutné zakomponovat do objektu moderní technologie, které jsou pro provoz nezbytné. Jednou z takových technologií je vytápění. V objektu hradu a Muzea středního Pootaví Strakonice je zapotřebí vytápět prostory s relativně velkou podlahovou plochou, navíc velmi členitou, kterou doplňují vysoké stropy. Projekt byl navržen s podlahovým vytápěním, které je ukryté v podlaze. Realizaci provedla firma ŠTROB & spol. s r.o. technická zařízení budov se sídlem v Českých Budějovicích, která se zaměřuje na provádění kompletního TZB budov. Na základě dlouholetých zkušeností firma vybrala podlahové vytápění firmy REHAU. Konkrétně se jedná o topné potrubí RAUTHERM S instalované na systémovou desku Varionova 30-2. Vzhledem k požadovaným tepelným výkonům bylo upřednostněno potrubí RAUTHERM S 17 × 2,0 mm. Dodejme, že potrubí je vyrobeno z high-tech materiálu PE-Xa, což je při vysokém tlaku a teplotě zesítěný polyethylen. Podlahové vytápění bylo instalované nejen v již zmíněných výstavních sálech, ale také v depozitářích, kancelářích, na toaletách, chodbách, v šatnách apod. Celkem se jedná o plochu přesahující 890 m², což představuje okolo 5630 metrů instalovaného potrubí. Skladby podlah jsou vzhledem k rozdílným charakterům místností a rozličných konstrukcí rozmanité.