Tepelný komfort a zdravé ovzduší přináší nová generace zónové regulace Wavin Sentio

18.04.2024 18:40
Nejistota na trhu s energiemi, ale i snaha o naplňování ESG strategie staví firmy před otázku, jak efektivně snižovat výdaje za topení, a přitom neomezit tepelný komfort uvnitř budov. Klíčovým prvkem v této snaze se stávají moderní regulační systémy. Typickým před- stavitelem inovačního řešení, které napomáhá k výraznému snižování nákladů na energie, je zónová regulace Wavin Sentio, se kterou lze výborných výsledků dosáhnout nejen v obytných či kancelářských budovách, ale i v průmyslových objektech, kde je potřeba v jed- notlivých zónách zajistit zcela jiné teplotní podmínky. Návratnost investice je přitom již během pouhých dvou tepelných sezón.


Nová generace systému Wavin Sentio dokáže kromě regulace vytápění a chlazení v jednotlivých zónách budovy také účinně řídit ventilaci. Uplatnění tak najde nejen v obytných domech, ale i v objektech, kde se v jedné místnosti nachází vyšší počet lidí - jako jsou školy, úřady, kulturní domy, obchody, nemocnice nebo kancelářské firmy. Své místo pak má systém i v laboratořích či průmyslových provozech.

Úspora energie i ochrana zdraví

Srdcem systému je centrální řídicí jednotka (CCU), která zapíná a reguluje topení či chlazení tak, aby byl v jednotlivých místnostech či zónách zajištěn co nejvyšší tepelný komfort při co nejnižší spotřebě energie. Potřebuje k tomu jen vstupní data o teplotách venku i vevnitř. Informace o venkovní teplotě jí předává venkovní teplotní čidlo, které musí být instalováno na severní straně budovy a mělo by být chráněné před slunečním svitem. Údaje o pokojových teplotách zase získává s pomocí senzorů, které jsou rozmístěny v jednotlivých místnostech. Celkem dokáže pracovat s až 24 termostaty nebo senzory a ovládat až 16 termoelektrických pohonů pro až osm různých zón. Kromě tepelného komfortu umožňuje Wavin Sentio ve verzi 14 uživatelům udržovat i optimální vlhkost a zdravé ovzduší. S moderním řízením vytápění, chlazení a větrání podle denních a týdenních plánů je každá místnost objektu vždy připravena k užívání.


Jednoduchá instalace, intuitivní ovládání

Wavin Sentio spolupracuje s různými zdroji energie, jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační kotle, elektrické vytápění a rekuperace, stejně jako s dalšími, například plynovými saharami, často využívanými v průmyslových objektech. Instalace může být provedená kabelově, bezdrátově nebo kombinovaně. Tato flexibilita umožňuje umístění Sentio jak do nových objektů, tak do stávajících budov. Bezdrátové instalace nebo jejich kombinace nepotřebují zásahy do stavebního plánu, což urychluje instalaci a umožňuje změny i během užívání objektu.

Ovládání a nastavení Wavin Sentio jsou intuitivní jak pro uživatele, tak pro profesionály jako topenáře nebo instalatéry. Možnosti ovládání zahrnují PC, mobilní telefon nebo dotykovou obrazovku. Rozsah nastavení je plně přizpůsobený potřebám investora, specifikacím topné soustavy a způsobu užívání objektu. Jednou z významných výhod systému je možnost tzv. vzdáleného přístupu. Díky němu mohou odborní technici zkontrolovat a nastavit Wavin Sentio bez nutnosti osobní přítomnosti, což výrazně snižuje provozní náklady.

Návrat investice již během 2 sezón

Podle dosavadních zkušeností investorů se náklady na pořízení systému Wavin Sentio obvykle vrátí již během dvou topných sezón, a to bez ohledu na typ nemovitosti. Největší úspěch Wavin Sentio dosud zaznamenal v rodinných domech, stále častěji se však instaluje i v kancelářích, hotelech či objektech, které kombinují výrobní či skladovací haly s obchodními a kancelářskými prostory. Díky nové funkci se dá očekávat růst zájmu ze strany nemocnic či škol.

0 comments
add comment

Related articles