Barcode - B13

Publisher
Tisková zpráva
27.11.2015 13:15
Cembrit a.s.

Lokalita: Oslo, Norsko
Architekt: Lund Hagem
Realizace: 2015
Foto: Ing. arch. Michal Souček, Byggeindustrien v/Trond  Joelson

Východně od ústí řeky Akerselva, na místě bývalého doku a průmyslové čtvrti v centru Osla, vzniká nová městská část Operakvarteret, která hraje významnou roli v dalším rozvoji města.  Její součástí je i projekt Barcode. Urbanistický plán území vzešel z architektonické soutěže, ve které zvítězily týmy Dark Arkitekter (Oslo), a-lab (Oslo) a MVRDV (Rotterdam).  V rámci tohoto projektu vzniklo celkem 360 bytů a 20 000 pracovních míst. Soubor staveb na pozemku  B13, navržený architektonickým studiem Lund Hagem, je součástí projektu Barcode.Projekt Barcode je tvořen řadou výškových budov, které svým půdorysným uspořádáním připomínají strukturu čárového kódu:

PricewaterhouseCoopers  (a-lab)
V této budově sídlí stejnojmenná auditorská společnost. Její stavba byla dokončena v roce 2007, v rámci projektu Barcode  jako první. Je 12 pater vysoká, s celkovou podlahovou plochou  15 000 m2. Pracovní místo zde nalezlo 750 osob. Stavba se skleněnou fasádou stojí u vstupu do celého území, a díky otvoru ve střední části svým tvarem připomíná bránu.

Budova KLP (SJ-arkitekter)
Budova se skládá ze dvou částí s rozdílnými fasádami, které jsou propojené skleněným krčkem. 18 pater vysoká budova má podlažní plochu 32 000 m2 a je nejširší budovou celého projektu. Nachází se v ní především kanceláře, které patří Národní  správě penzijního fondu. V horních podlažích je umístěno 53 bytů. Dokončena byla v roce 2011.

Budova Deloitte (Snøhetta)
Budova se také označuje jako "ledovec". Není to jen díky bílé barvě její fasády, ale také díky nápadnému atypickému vzhledu oken.  Otevřena byla v roce 2013. Podstatnou část budovy zabírají kanceláře společnosti Deloitte, ale v parteru jsou i restaurace a kavárny. Podle původního návrhu architektonického studia  měla mít 16 podlaží a podlahovou plochu kolem 20.000 m2. Realizovaná stavba má ale 17 pater a celková plocha je necelých 17.000 m2.

Budova Visma (Dark Arkitekter)
Jako čtvrtá v řadě byla dokončena budova  Visma postavená na pozemku B11b. Nachází se  mezi budovou Deloitte a stanicí Almenningen.  Má 17 pater. Sídlí tu několik různých společností a její pojmenování  je odvozeno od názvu plánu rozvoje v této oblasti.

Budova MAD (MAD)
Tato budova byla neoficiálně pojmenovaná  podle svých autorů.  Je nejužší ze všech budov :  7,5 metrů široká, 90metrů dlouhá a asi 50 metrů vysoká. Stavba byla dokončena v březnu 2013 a skládá se ze 76 bytů a nebytových prostor v nižších dvou patrech a části suterénu.

DNB (MVRDV, Dark Arkitekter)
Komplex budov DNB se skládá ze tří staveb. Všechny  jsou spojeny pod zemí a čítají přibližně 80.000 m2 podlahové plochy. Budova DNB West má směrem k Oslu tvar schodiště a na východní straně budovy je umístěn výtah, který pro veřejnost zpřístupňuje restauraci v nejvyšším patře.
Prostřední a největší ze tří budov v areálu DNB je DNB Mid, původně nazvaná Building B. Ve veřejném prostoru v okolí této stavby je umístěno velké množství výtvarných prvků.
Poslední ze tří budov se označuje DNB East. V této stavbě se nachází převážně  kanceláře. V horní části budovy se pak nachází 41 apartmánů, které mají výhled buď na fjord, nebo na město. Část budovy, ve které se nacházejí apartmány, má formu schodiště, která jako motiv propojuje všechny budovy DNB.

Návrhy všech tří budov vznikly ze spolupráce architektonických studií MVRDV a Dark Arkitekter. Práci tu našlo téměř 4 000 osob.

B13 (Lund Hagem)
Jako poslední započala výstavba budov na pozemku B13. Pozemek se nachází v nejvýchodnější části území a otevírá se směrem k fjordu a ve své jižní části sousedí se středověkým archeologickým nalezištěm.

Soubor budov se skládá ze tří obytných věží, které v parteru nabízí další běžné funkce, jako je mateřská škola nebo obchodní prostory.
Pozemek je rozdělen do šesti paralelních pruhů různé šířky, které vycházejí z celkového konceptu projektu Barcode. Ten vychází z principu čárového kódu, který je rozdělen na stavební pruhy, ve kterých má každý objekt  svůj vlastní individuální tvar a charakter.

Tři jednadvaceti patrové věže jsou na pozemku rozmístěné tak, že umožňují průhledy skrz pozemek a zaručují optimální oslunění, proudění větru i atraktivní výhled z bytů.

Parter budov je rozdělen do teras různých výškových úrovní, které vytváří prostor pro vnitřní život čtvrti, nabízí prostor pro zahradu školky, soukromé zahrady a terasy.

Každá budova má jiný výraz i své vlastní materiály použité na fasádě.  Fasády se vlastně skládají ze dvou vrstev. Z vnitřní fasády s tepelnou izolací, součástí které jsou okna a dveře, a vnějšího povrchu, který slouží jako prostorový prvek, jehož součástí jsou balkony, zabudovaná zábradlí a zimní zahrady. Vnější vrstva tak rozbíjí obrovské plochy fasády a dává jim lidský rozměr.

Vnitřní bílá fasáda domu je složená z fasádních desek Cembrit Cembonit Pearl. Jedná se téměř o 10 000m2 fasády.

Stavba byla dokončena v polovině roku 2015. Fasádní desky Cembrit Cembonit

Cembrit Cembonit je pevná fasádní deska s autentickým přírodním vzhledem, který je zdůrazněn lehkými variacemi odstínu v ploše desky,  které vytváří na fasádě různé světelné odlesky a ještě více se tak blíží čistě přírodnímu materiálu. Během života se tyto drobné nuance vyvíjejí podle toho, jak povrch přirozeně stárne. Výrobní proces do hmoty probarvených desek zajišťuje unikátní  povrchovou úpravu, která je činí odolnými proti vnější vlhkosti a nečistotám. Složení desky je zárukou dlouhověké a trvanlivé fasády.

Fasádní desky Cembonit jsou k dispozici v 11 jemných barevných odstínech. Určeny jsou pro finální vrstvu provětrávaných fasád, obklady říms, sloupů, podhledů atd. Jejich použití není omezeno pouze na exteriéry, ale výborné mechanické vlastnosti se uplatní i v interiéru.

Různé možnosti kotvení
Fasádní desky Cembrit lze instalovat na různé typy podkladních roštů i konstrukcí. Lze použít dřevěné nebo kovové podkladní rošty z hliníku nebo oceli, případně velmi oblíbené rošty kombinované.

Desky je možné kotvit buď přiznaným kotvením pomocí vrutů nebo nýtů, nebo skrytým kotvením a lepením. Součástí dodávky fasádních desek je kotevní materiál - vruty, nýty a pryžové podkladní pásky. Desky Cembrit Cembonit jsou doplněny kompletní řadou příslušenství, které zajišťuje jednoduchou a snadnou montáž, delší životnost a atraktivní výsledný vzhled.

www.cembrit.cz
0 comments
add comment

Related articles