Zdeněk Jiran: Prostorová koncepce architektury - přednáška na FUA TUL

Jako součást urbanistické struktury měst

Formování a hierarchie veřejného prostoru na ukázkách tvorby z let 1990 - 2019

Zdeněk Jiran
(*1959 Brno) architekt, pedagog, odborný kritik a publicista činný též v zahraničí. Pracoval v mnoha odborných porotách, byl členem Vědecko-umělecké rady FA ČVUT Praha, členem Akademického senátu FA ČVUT Praha, pracoval v Komisi Rady HMP pro rozvoj, byl předsedou dozorčí rady ČKA a městským architektem Železného Brodu. Jiranovy architektonické projekty a realizace jsou od 90. let 20. stol. pravidelně publikovány v domácích i zahraničních odborných časopisech a knihách o architektuře, jeho práce byly vystavovány např. na bienále architektury v Benátkách, dále na výstavách v Berlíně, Paříži, Vídni, Brně, Londýně a New Yorku. V letech 1994-95 byl členem vědeckopedagogického kolegia zakládajícího Fakultu architektury na Technické univerzitě v Liberci.
Školitel v doktorském studijním programu FUA TUL Architektura a urbanismus.
Jeho tématickými okruhy jsou Urbanistická kompozice a Architektura a veřejný prostor.
0 comments
add comment

Related articles