Tištěná architektura: Petr Vorlík

Source
PLAC
Publisher
Tisková zpráva
27.11.2015 11:50
30. díl přednáškového cyklu Tištěná architektura v jabloneckém knihkupectví Serius představí v pátek 27. listopadu 2015 v 18:30 hodin historika architektury docenta Petra Vorlíka, který se bude věnovat zatím poslední knize Český mrakodrap.doc. Ing.arch. Petr Vorlík, Ph.D. (*1973) absolvoval fakultu architektury ČVUT. Deset let do roku 2005 působil jako projektant. Od roku 2002 působí ve výzkumném centru průmyslového dědictví ČVUT v Praze a na fakultě architektury. Specializuje se na dějiny architektury dvacátého století, dějiny průmyslové architektury a otázky nového využití a současnou architektonickou tvorbu.
Přednáška se bude věnovat zatím poslední knize Český mrakodrap, která sleduje je na příkladech více než stovky proslulých i méně známých staveb nebo utopických projektů příběh skromného českého mrakodrapu – např. budovy významných meziválečných výrobních koncernů, sídel veřejné správy a infrastruktury pokrokové republiky, poválečné naplnění snů avantgardy, nekritický optimismus, ale i zpupnost socialistického realismu, vítězství techniky nad krajinou a historickým městem, prominentní výkladní skříně socialismu, snahu o polidštění jednotvárných panelových sídlišť i porevoluční vzlínání konzumu a principu „vidět a být viděn“. Každá doba měla své ambice, které se mnohdy zhmotnily právě v budování výškových staveb. Na příkladech jednotlivých výškových budov lze tedy poukázat na i mnohdy jemné vztahy mezi mocí a architekturou.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles