Role architektury: doprovodná přednáška k výstavě v GJF

Může se dnes architektura podílet na řešení širších problémů společnosti?

Současná pandemie před nás postavila množství celospolečenských otázek a pravděpodobně urychlí změny, ke kterým by postupně docházelo i jinak, ale pomaleji. Jaká bude role architektury v nich? V otázce angažovanosti architektury v řešení širších problémů společnosti existují dva póly názorů. Jeden říká, že architektura nevládne prostředky ovlivnit komplexní společenské problémy, anebo dokonce že v současném světě může být pouze bez-referenční či auto-referenční. Druhý se domnívá, že je schopná aktivně působit i v sociálních, environmentálních, společenských a dalších aktuálních otázkách. Jak vnímáme tuto otázku dnes? A jaké nástroje má architektura skutečně k dispozici?
moderátoři: Dan Merta, Filip Šenk
hosté: Josef Pleskot, Miroslav Cikán, Pavla Melková, Pavel Nasadil, Yvette Vašourková
0 comments
add comment

Related articles