Pozvánka na konferenci VIZKON

VIZualizace – KONference / Žďár nad Sázavou / 23. – 24. 11. 2017

Publisher
Tisková zpráva
06.11.2017 19:50
Lumiartsoft s.r.o.

Nosnou myšlenkou prvního ročníku této konference je zmapování situace v oblasti vizualizací v České republice. Vzhledem k tomuto bude mimo přednáškové obsahové linie k dispozici dostatek času na diskuze a také na “podpůrný koutek”, kde by měly být profesionálové od různých SW a HW řešení k dispozici, tak aby si každý našel někoho, kdo mu poradí s tím, co jej trápí. Krom toho by měly být přítomné i grafické, umělecké a fotografické přesahy.

> registrace na konferenci


PROGRAM

Panel 1 / Vizualizace a vzdělání
Panel 2 / Vizualizace vs. záměr vizualizace
Panel 3 / Různé druhy vizualizací
Panel 4 / Světové vizualizace
Panel 5 / Vizualizace mimo architekturu
Panel 6 / Pohled z druhé strany (objednáváme vizualizace)

0 comments
add comment

Related articles