Mosilana - konference o průmyslovém dědictví

Source
Za Brno
Publisher
Tisková zpráva
08.06.2021 10:10
Czech Republic

Brno

Mosilana – poslední svědek moravského Manchesteru.
Konference o hodnotách, ochraně a potenciálu industriálního dědictví.
Konference se uskuteční v úterý 15. 6. 2021 v 17:00 hodin a vzhledem k doznívající pandemické situaci bude pouze pro zvané. Z konference bude pořizován záznam a bude streamována živě na sociální sítích a YouTube. 

Panelisté:
PhDr. Benjamin Fragner
PhDr. Petra Mertová, Ph.D.
Mgr. Michaela Ryšková
Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
Ing. arch. MArch. Janica Šipulová
Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D.

Moderátor: Mgr. Michal Doležel
Dramaturgie: Ing. arch. Gabriel Kurtis a Ing. arch. Tomáš Růžička
Grafika: Tomáš Vrba ze studia APARAT
Pronájem prostor: Moravská galerie v Brně

Účastníci konference:
PhDr. Benjamin Fragner - zakladatel sekce ochrany průmyslového dědictví při Národním technickém muzeu v Praze a ředitelem Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT v Praze, které systematicky mapuje památky techniky a průmyslu. V současnosti pracuje na tématu Památka průmyslového dědictví jako technicko – architektonické dílo a jako identita místa.
Mgr. Michaela Ryšková - odborná pracovnice Metodického centra průmyslového dědictví ÚOP v Ostravě, v jehož rámci se podílela na výzkumech průmyslového dědictví v mnoha městech na Moravě, např. v rámci projektu Industriální dědictví Moravy a Slezska, často se zřetelem na textilní průmysl. Je spoluautorkou publikace Kulturní dědictví brněnského vlnařského průmyslu.
PhDr. Petra Mertová, Ph.D. - kurátorka Technického muzea v Brně, etnoložka a muzeoložka, která se dlouhodobě věnuje brněnskému textilnímu průmyslu, jeho historii. Externě vyučuje na Ústavu evropské etnologie filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Je spoluautorkou publikace Kulturní dědictví brněnského vlnařského průmyslu.
prof. Ing.arch. Tomáš Šenberger - profesor a proděkan Fakulty stavební ČVUT v Praze. Ve své praxi realizoval konverze industriálních objektů – v Brně např. bývalou továrnu Moravan. Věnuje se výzkumu průmyslové architektury se zřetelem na její nové využití.
Mgr. Kateřina Tučková, Ph.D. - spisovatelka, historička umění a kurátorka, iniciátorka multižánrového festivalu Meeting Brno. Ve svém díle se noří do neprobádaných hlubin nejen brněnské historie. Při přípravě na svou knihu Fabrika, která vyšla u příležitosti výstavy Brno – moravský Manchester podrobně zmapovala příběhy brněnských textilních rodin.
Ing.arch. MArch. Janica Šipulová - architektka a urbanistka, zakladatelka ateliéru Consequence forma. Ráda a úspěšně se věnuje velkým urbanistickým celkům a naopak městsky komplexním bodům. Je vítězem soutěže na rekonstrukci Moravského náměstí v Brně. Ve své diplomové práci na IKA Academy of fine arts ve Vídni se věnovala strategii urbanistické transformace brněnské postindustriální nížiny.

Spolek Za Brno usiluje o ochranu architektonického, archeologického a kulturního dědictví Brna, jehož centrální městská část disponuje skladbou kvalitní architektury z přelomu 19. a první poloviny 20. století. Je odrazem tehdejšího ekonomického růstu města, jeho transformace na velkoměsto, které ovlivňovala vídeňská a evropská architektura. Právě toto vytváří specifický charakter Brna, díky kterému se v něm jeho obyvatelé a návštěvníci cítí dobře.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles