Erika Henriksson: Making-with - přednáška v Galerii VI PER

Source
Galerie VI PER
Publisher
Tisková zpráva
22.08.2021 17:00
Lectures

Czech Republic

Prague

Karlín

Současná environmentální krize je stavem, který s sebou nese svědectví o nefunkčních a poškozených vztazích – a to jak mezi lidmi navzájem, tak i mezi lidmi a jejich okolním světem. Ale „svět ještě neskončil", jak připomíná svým čtenářům feministická teoretička Donna J. Haraway. Naznačuje přitom, že výzvou, která nás čeká, je naučit se fungovat společně: pospolu se stávat sebou samými, pospolu přemýšlet i tvořit, což může přinášet nečekané podoby spolupráce i kombinace této spolupráce. To vše má za cíl co možná nejvíc naléhavost této doby omezit.
V přednášce nazvané Making-with (Pospolitá tvorba) bude Erika Henriksson hovořit o tom, jak tvoří své velkoplošné prostorové instalace a jak přitom aplikuje principy otevřenosti a improvizace. Tím, že se vzdává kontroly a konvenčních architektonických metod, vytváří stavební projekty, které nejsou předem naplánované, ale které se odvíjejí v závislosti na okolnostech prostředí, v němž pracuje. Její dílo se vyvíjí i prostřednictvím toho, jak se osobně angažuje v místní ekonomice, a dále vlivem zkoumání stavebních technik s nízkým dopadem a lidských i materiálních vztahových procesů tvorby. Je to přístup, který zároveň představuje také zkoumání podmínek konstruování alternativních cest stranou od dominantních a hegemonních sil efektivity, kategorizace a ekonomické hodnoty. Během své prezentace bude hovořit i o tom, jak étos péče a vztahového uvažování formoval její praxi, a představí některé ze svých site-specific stavebních projektů.
Erika Henriksson je praktikující architektka a výzkumnice, která se pohybuje na pomezí architektury, řemesla a umění. Ve své proměnlivé architektonické práci, ovlivněné feministickou etikou a hodnotami, pracuje performativním a explorativním způsobem, který vychází z osobního a intimního vztahu k lidem, prostředí i materiálům. V současné době dokončuje svou, na vlastní praxi založenou, dizertační práci, která nese název „Performing Architherapy: About Crafting a Building Practice for Caring Relations" (Performativní terapie architekturou: O tvorbě architektonické praxe vedoucí k pečujícím vztahům) a pracuje na site-specific prostorové instalaci v Kunstarena v lese Rena v Norsku.
Událost je součástí našeho letošního programu v rámci Future Architecture Platform.
0 comments
add comment

Related articles