Diplomky 2019 - Cena Českých center

Matěj Čunát - Děčín 2070 - vize pro Shrinking city

Source
Tereza Zemanová, ČKA
Publisher
Tisková zpráva
12.10.2019 17:15
Škola: Fakulty umění 
a architektury Technické univerzity v Liberci
Vedoucí práce: Jiří Klokočka

Město Děčín se potýká od roku 1989 s úbytkem obyvatel, je tak typickým příkladem smršťujícího se města. Město skýtá mnoho kvalit a nevyužitých potenciálů, ale postrádá ucelenou představu jak se má vyvíjet. Proto stanovuji vizi vývoje města, která bude aspekt smršťování vnímat jako potenciál.
V masterplanu vymezuji zastavěné území, které je klíčové pro fungování Děčína. Stávající zastavěné území propojuji a posiluji rozvojovými plochami, které využívají principů lineární zástavby a v rámci omezených investičních prostředků maximalizují dopad na veřejný prostor a strukturu města. Městské fragmenty jsou tak propojeny rozvojovými plochami v jeden celek.
Navrhuji novou síť parků, které fungují jako zelená síť města. Obklopí stávající městská jádra a propojí Děčín s okolní krajinou tak, aby se město opravdu stalo městem v přírodě a horách. V parcích budou běžecké trasy, cyklostezky a hřiště. Děčín se tak stane městem volnočasových aktivit a sportu.
Vymezuji demoliční území pro vnější smrštění. Klíčová vlastnost pro shrinking city je přiměřená velikost, která redukuje náklady města. Sídliště daleko od centra města jsou redukovány a stávají se z nich původní vesnice, které mohou fungovat jako samostatná sídla. Zároveň obyvatelé z těchto míst mohou dosídlit sídliště blíže centru a udržet jejich hustotu na přiměřené úrovni.
Dále vymezuji degradační plochy, které mají za následek vnitřní smrštění. Jedná se o brownfieldy v centru města, které budou procházet neřízenou destrukcí. Při přechodu na nová odvětví a nemožnosti splavnění Labe dojde k úpadku průmyslu, továrny v centru města tak pravděpodobně zaniknou. To ale přinese příležitost postupné rekultivace území a jeho proměny na les. Aby nevznikaly izolované ostrovy rekultivované zeleně ve městě, je zavedena síť parků, která zelené ostrovy propojí a vytvoří integrovanou vnitřní městskou krajinu.
Průvodní zpráva
0 comments
add comment

Related articles