Diplomky 2019 - Zvláštní cena společnosti Zumtobel

Miroslav Chmel - Divadlo hudby

Source
Tereza Zemanová, ČKA
Publisher
Tisková zpráva
12.10.2019 17:45
Škola: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vedoucí práce: Jan Šépka

Nová budova Jihočeského divadla a Jihočeské filharmonie na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích
O nové budově divadla se uvažuje již od šedesátých let, kdy bylo pro stavbu vybráno Mariánské náměstí, lokalita v těsné návaznosti na historické jádro města a na budějovickou okružní třídu, která kopíruje stopu původního opevnění. Nově navržený urbanismus má za cíl zacelit městskou strukturu s těžištěm v budově divadla a nově definovaného náměstí.
V současné době jsou tendence zpřístupňovat divadelní instituce široké veřejnosti a městu. Již se nejedná
 uzavřené budovy, které se otevírají pouze večer na dobu představení. Jsou to spíše živá společenská centra, přístupná po celý den, která jsou také doplněna o další funkce.
ymbolem otevřenosti instituce a propojenosti s městem je v návrhu parter budovy, který je tvořen jedním veřejně přístupným interiérovým prostorem, foyer. Jeho kontinuální prostor je rozčleněn dvěma schodišti
 šesti jádry. V jádrech jsou umístěny jednotlivé funkce divadla a dalších doprovodných programů, které se otevírají dle potřeby, nejsou na sebe plně závislé. Budova divadla je spojující platformou, živoucím prostorem, místem kde se míchá provoz divadla s městem. Jádra zároveň slouží jako nosná struktura budovy, v druhém patře protínají horizontální desku, kterou zároveň nesou. V desce jsou umístěny šatny a zázemí. Pomyslným těžištěm domu je jádro s jevišti hlavního sálu, které je umístěno uprostřed. Když člověk prochází parterem domu může zároveň nahlédnout pod pokličku, jak se divadlo připravuje a jak vzniká. Zkoušky jednotlivých souborů odehrávající se v jádru se zkušebnami lze v přízemí sledovat skrze prosklenou stěnu.
Průvodní zpráva
0 comments
add comment

Related articles