Diplomky 2019 - čestné uznání

Adam Novotník - Virtuální Akademie

Source
Tereza Zemanová, ČKA
Publisher
Tisková zpráva
12.10.2019 17:50
Škola: Fakulta architektury ČVUT v Praze
Vedoucí práce: Miloš Florian, Lukáš Kurilla

Virtuální realita jako médium zprostředkovávající obklopující prostorový vjem je novou oblastí tvorby prostoru, která nabízí velký potenciál. Jako každé nově se šířící médium, tak i virtuální realita v současnosti hledá svůj vyjadřovací jazyk a význam – v podstatě formu a funkci digitálního prostoru. Diplomová práce vychází z úzkého vztahu mezi prostorem a tvorbou vzpomínek v lidské paměti. Této spojitosti využívají různé paměťové techniky např. paměťové paláce. Ty usnadňují lidem uložení velkého množství informací do dlouhodobé paměti a jsou využívány například pro učení se cizích jazyků. Paměťové paláce fungují na principu mnemotechnických pomůcek fiktivně umístěných v myšleném prostoru. V rámci diplomové práce jsem navrhl prostor paměťového paláce ve virtuální realitě, vytvořený na základě zpracované teorie digitálního prostoru a analýzy paměťových technik. Funkčnost a efektivita návrhu byla ověřena na skupině lidí, kterým bylo umožněno digitálním prostorem procházet. V rámci prvního testu dosáhly subjekty o 28% lepších výsledků, když se učili z prostředí Virtuální Akademie, než když se učili běžným způsobem z textu. Získaná data a poznatky byly vyhodnoceny a na jejich základě byl navržen nový prototyp a vylepšená metodika testování. Pro získání komplexnějších znalostí o aplikaci metody paměťového paláce ve virtuální realitě je potřeba ještě dalších testů. Troufám si však tvrdit, že tato diplomová práce poskytuje dobrý základ pro další výzkum a dokazuje, že celý koncept Virtuální Akademie je nosnou myšlenkou a potenciálně velmi efektivní novou metodou učení se.
Průvodní zpráva
0 comments
add comment

Related articles