David Kraus : Mimo architekturu

Doprovodný program v rámci výstavy A1.zip

Source
UMPRUM
Publisher
Tisková zpráva
07.02.2019 08:05
Lectures

Czech Republic

Prague

Old City

David Kraus
Architektura s.r.o.

V rámci výstavy A1.zip vás srdečně zveme na první ze série doprovodných programů:

David Kraus: Mimo architekturu
ve čtvrtek 7. února 2019 od 18:00 hodin
Galerie UM, UMPRUM nám. Jana Palacha 80, Praha 1
vstup zdarma

Bývalý hostující vedoucí pedagog ateliéru Architektura 1, Ing. arch. David Kraus, se ve své přednášce s pohybovými prvky bude věnovat tématu zdravých pracovních návyků. Možná dojde i na Levačku.

Výstava A1.zip
Co spojuje absolventy Ateliéru architektury I (A1) a jak studium ovlivnilo jejich práci? Nejen historii ateliéru v letech 2000 – 2014 zachycuje výstava A1.zip. Na základě nejrůznějších fragmentů dochovaného archivu se kolektiv autorů výstavy pokusil zprostředkovat a popsat specifičnost a charakter ateliéru. Výstavu můžete navštívit do 2. března 2019 v Galerii UM. Vstup zdarma.

Facebooková událost >
0 comments
add comment

Related articles