Blue Lecture Series - Thomas Burlon

Source
KEGA VŠVU
Publisher
Tisková zpráva
11.10.2021 10:40
Lectures

Slovakia

Bratislava

Thomas Burlon
Brandlhuber+ Emde, Burlon

Prednáškovú sériu BLUE LECTURE SERIES, pripravila katedra architektúry VŠVU v ateliéri Jána Studeného. Live stream bude možné sledovať na facebookovej stránke podujatia. Témou prednáškového cyklu BLUE LECTURE SERIES sú domy-koncepty. (konfigurácie - procesy - skladby - polohy - premeny - okraje - figúry - utajenia - architektúra - modely). Modely sú koncepčné návrhy a riešenia, kde cez jeden projekt ako príklad riešime širší záber, často priamo neobsiahnutý v zadaní. Odkrývajú nové polohy architektúry, ktorá síce vzniká na objednávku, ale nie je určená výhradne pre ňu samotnú. Model je objekt, ktorý nám sprostredkúva pochopenie komplexných fenoménov cez ich zjednodušenie. Je v jednej polohe abstraktný aj konkrétny, ideou, aj objektom. Zastupuje realitu nepriamou cestou. Isté situácie môžeme chápať ako modelové, prejavujú výsek reality a stávajú sa príležitosťou pre vznik precedensu.
Prednáškový cyklus BLUE LECTURE SERIES pokračuje prednáškou architekta a pedagóga Thomasa Burlona. Témou prednášky bude PRACTICING REALITY. Live stream na facebooku podujatia prebehne v utorok 12.10.2021 o 17:00.
Thomas Burlon študoval architektúru na Technickej univerzite v Drážďanoch a RWTH Aachen. V rokoch 2011 až 2021 spolupracoval s BeL Architects v Kolíne nad Rýnom a bol partnerom kancelárie Brandlhuber+ Emde, Burlon v Berlíne. Teraz vedie vlastnú architektonickú kanceláriu schneideroelsen, ktorú založil už v roku 2013. Thomas Burlon bol hosťujúcim kritikom a prednášajúcim na rôznych univerzitách a inštitúciách. V roku 2020 bol hosťujúcim profesorom na FH Erfurt. Od zimného semestra 2020/2021 pôsobí na Hochschule München ako zastupujúci profesor pre dizajn a výstavbu v existujúcom kontexte. V roku 2019 viedol na KAT VŠVU workshop Curated Decay.
0 comments
add comment

Related articles