Antón Landschaft: Unfolding Landscapes

Landscape Exchange #1

Source
norma space
Publisher
Tisková zpráva
23.02.2020 17:45
Lectures

Czech Republic

Prague

Landscape Exchange je nová série veřejných přednášek a diskuzí zaměřených na sdílení znalostí o krajině v kontextu architektury, dopravy, městské politiky a výzkumu. Galerie Norma space zve do Prahy pět švýcarských odborníků (architektů, projektantů a výzkumníků), kteří se účastní veřejného dialogu na tato témata.

Curyšské studio Antón Landschaft je multioborový ateliér spolupracujících krajinářských architektů, biologů, průmyslových designérů a urbanistů. Studio pravidelně navazuje kontakt s umělci, vědci, architekty a sociology a posouvá tím profesní hranice svého oboru. Pozvání do Prahy přijala Carola Antón, která promluví o různých přístupech k vnímání a plánování krajiny.

„Behind each erosion process hides an opportunity to read landscape anew and transform its main characteristics. The history and nature of each place are essential premises of its transformation. Understood as dialogue between aesthetics and ethics, the projects aim to be not „only beautiful“ but environmentally sustainable. The interest is not on nature as an image but about landscape spaces in all their dimensions, including society, history as well as natural processes.“

Norma je platforma. Testuje prostor soužitím disciplín, lidí, umění. Praxe podmiňuje náš pohled, teorie nastavuje prostředí kritické diskuse.
S podporou Swiss Arts Council Pro Helvetia, Ministerstva Kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.
0 comments
add comment

Related articles